Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razumevanje pomena kakovosti storitev z vidika strank

17. 1. 2024

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 180 € + DDV
Ostali: 234 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 120  + DDV in ostali 174 € + DDV.

ePRIJAVA
Vodje in zaposleni, ki se redno srečujejo s strankami, bodo deležni izobraževanja, s poudarkom na pridobivanju razumevanja ključnega pomena visokokakovostnih storitev. Poleg tega bodo pridobili temeljna znanja in veščine, ki so ključna za ohranjanje pozitivnih odnosov s strankami. Izobraževanje vključuje tudi praktične primere sistematičnega spremljanja zadovoljstva strank in učinkovitega reševanja zahtevnih pritožb.

Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi primerov dobrih praks, ki so jih uveljavila vodilna mednarodna podjetja. S tem bo omogočeno pridobivanje dragocenih vpogledov v strategije, ki so jih uspešna podjetja uporabila za krepitev odnosov s strankami in izboljšanje kakovosti svojih storitev.

 

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • Kakovost v storitvenih dejavnostih.
  • Kaj vašemu podjetju prinesejo kakovostne storitve? Kako se stranke odzivajo nanje? Nekaj podatkov iz raziskav.
  • Spodbujanje priporočil in ravnanje z njimi – kako pridobiti več pozitivnih odzivov strank?
  • Kako pa preprečimo večji del reklamacij in pritožb?
  • Sistemi za spremljanje zadovoljstva strank- kaj lahko izboljšujemo?
  • Napotki za delo po telefonu, pisno in osebno z nezadovoljnimi strankami.
  • Pisno reševanje pritožb in reklamacij- načela in primeri dobrih praks - napišimo enostavne primere dobrih odzivov.
  • Bistveni ukrepi za izboljšave pri poslovanju in zaključek (vaš osebnostni akcijski načrt izboljšav).

Izobraževanje je namenjeno:

√ vodjem komerciale, prodaje, 
√ vodjem oddelkov, 
√ direktorjem podjetij in 
√ vsem, ki so zadolženi za kakovost poslovanja.Predavatelj: 
Stanislav Papež

Stanislav Papež, univ.dipl. psiholog, CPF, ima dolgoletne izkušnje na področju svetovanja za razvoj kadrov in kakovosti poslovanja podjetjem v dejavnosti trgovine, avtomobilski industriji ter financah. Posebej se posveča kakovostnemu usposabljanju zaposlenih, implementaciji sistemov za spremljanje zadovoljstva strank ter optimizaciji vsakodnevnih praks osebne, pisne in telefonske komunikacije s strankami.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
15. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240117 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si