Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Reševanje reklamacij in pritožb strank

30. 1. 2024

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 180 € + DDV
Ostali: 234 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 120  + DDV in ostali 174 € + DDV.

ePRIJAVA
Vodje in zaposleni na delovnih mestih, pri katerih imajo stike s strankami/kupci, bodo pridobili ključno razumevanje pomena visoko kakovostnih storitev. Opremili se bodo z nujnimi veščinami za ohranjanje pozitivnih odnosov v primeru reklamacij. Poleg tega bodo preučili primere dobrih praks pri reševanju zadovoljstva strank in obravnavi zahtevnih pritožb.

Izobraževanje bo vključevalo tudi analizo primerov uspešnih pristopov velikih mednarodnih podjetij, s poudarkom na strategijah zmanjševanja števila reklamacij in pritožb ter izboljšanja celotne izkušnje strank.

 

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • Ravnanje s pritožbami in reklamacijami strank v praksi.
  • Kako rešimo reklamacije hitro in enostavno?
  • Sistemi za spremljanje zadovoljstva strank in izboljšave prodaje.
  • Nasveti za komunikacijo po telefonu in osebno z nezadovoljnimi strankami.
  • Pisno reševanje pritožb in reklamacij- načela in primeri dobrih praks- napišimo nekaj dobrih odzivov.
  • Ukrepi za izboljšave pri poslovanju in zaključek - vaš osebnostni akcijski načrt.

Izobraževanje je namenjeno:

√ vodjem komerciale, prodaje, 
√ vodjem oddelkov, 
√ komercialistom, 
√ vsem, ki delujejo v prodaji. Predavatelj: 
Stanislav Papež

Stanislav Papež, univ.dipl. psiholog, CPF, ima dolgoletne izkušnje na področju svetovanja za razvoj kadrov in kakovosti poslovanja podjetjem v dejavnosti trgovine, avtomobilski industriji ter financah.  Vrsto let je deloval kot vodja sektorja kakovosti. Posebej se posveča kakovostnemu usposabljanju zaposlenih, implementaciji sistemov za spremljanje zadovoljstva strank ter optimizaciji vsakodnevnih praks osebne, pisne in telefonske komunikacije s strankami. Iz raziskav in osebnih izkušenj verjame, da je ključ do kakovosti v usposabljanju zaposlenih, uvedbi sistemov za spremljanje zadovoljstva strank ter izboljšavah vsakodnevnih praks osebne, pisne in telefonske komunikacije s strankami.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
26. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240130 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si