Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kaj storiti, ko sodelavec izgoreva?

19. 1. 2024

09.00 začetek
10.40 odmor
11.00 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 99 € + DDV
Ostali: 117 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67  + DDV in ostali 89 € + DDV.

ePRIJAVA
Izgorevanje postaja vse pogostejša težava v sodobni družbi, in čeprav se zdi, da se vsi zavedamo njegove resnosti, le tisti, ki so ga dejansko doživeli, lahko v polni meri razumejo njegove posledice. V tem kontekstu je ključnega pomena ozaveščanje o tem, kdo so tisti, ki se soočajo z izgorevanjem, ter kako podjetja igrajo ključno vlogo pri prepoznavanju in olajšanju procesa okrevanja.

Izgorevanje ni omejeno le na posameznike v določenih poklicnih panogah; prizadene lahko ljudi na različnih ravneh in v različnih delovnih okoljih. Pomembno je razumeti, da so vzroki za izgorevanje kompleksni in pogosto povezani z visokimi delovnimi obremenitvami, pomanjkanjem podpore s strani kolektiva ali nadrejenih ter nerealnimi pričakovanji do posameznika.

Boj proti izgorevanju je kompleksen in potrebna je celovita strategija, ki vključuje tako prepoznavanje kot tudi aktivno ukrepanje podjetij. Le tako lahko zagotovimo, da bo delovno okolje postalo bolj zdravo in podporno, kar koristi tako posameznikom kot tudi organizaciji kot celoti.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • Kako prepoznati, da sodelavec izgoreva?
  • Kdo ima večje možnosti, da izgori?
  • Kako ukrepati in z njim komunicirati?
  • Čigava je odgovornost in zakaj je koristno, da pravilno in pravočasno ukrepa zaposlovalec?

Izobraževanje je namenjeno:

√ kadrovskim strokovnjakom v zasebnem in javnem sektorju,
√ skrbnikom področja za varovanje zdravja na delovnem mestu,
√ lastnikom podjetij in vodjem timov,
√ vsem, ki se pri delu soočajo z izgorevanjem,
√ vsem, ki se jim je izgorelost že zgodila,
√ vodjem, ki želijo na podlagi stroke in osebne izkušnje spoznati, kako preprečevati nastajanje izgorevanja in
√ tistim, ki imajo predsodke do izgorevnja.

Predavateljica: 
Darja Hvala


Darja Hvala, univ. dipl.ekonom., specializantka Geštalt izkustvene družinske terapije in pishoterapije, je ustanoviteljica blagovne znamke BURNOUT BYE BYE in se v svoji samostojni svetovalni praksi ukvarja z osveščanjem, preventivo in okrevanjem po izgorelosti. Je strokovnjakinja na področju razvoja zaposlenih z 20 leti izkušenj iz korporacijskega okolja. Danes deluje kot coachinja, predavateljica, vodi delavnice in psihoterapije pod supervizijo. Podjetja in posameznike vodi iz izgorelosti in daje vpogled, kaj nam izgorelost sporoča. Spremembe se gradijo do lastne vrednosti in v osebni wellbeing. Pri podjetjih pa v organizacijsko kulturo, vrednote, medosebne odnose in sodelovalne vodstvene pristope. Tako preprečimo, da bi se izgorelost ponavljala.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
17. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240119 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si