Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Biti dobro na delovnem mestu

16. 2. 2024

09.00 začetek
10.40 odmor
11.00 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 99 € + DDV
Ostali: 117 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67  + DDV in ostali 89 € + DDV.

ePRIJAVA

V hitrem tempu življenja pogosto pozabljamo skrbeti zase zaradi osredotočenosti na cilje in naloge. Kljub temu lahko s preprostimi triki, ki vzamejo le nekaj minut dnevno, vzpostavimo rituale za dobro delovno vzdušje in gradimo psihološko stabilnost. Odpornost na stres ni prirojena, ampak se jo da razviti s zavedanjem lastnih potreb, učinkovitim časovnim upravljanjem in rednim odmorom.


Vabljeni, da začnete takoj in si vsak dan vzamete nekaj minut zase, kar bo okrepilo vaše dobro počutje in prispevalo k dolgoročni psihološki stabilnosti.

 

Vsebina:

  • Kaj pomeni skrb zase na delovnem mestu?
  • Kako naj si najdemo čas za skrb in kdo je za to odgovoren?
  • Kaj so konkretne aktivnosti, ki gradijo dobro počutje na delovnem mestu vsakemu posamezniku?
  • S kakšnimi aktivnostmi razvijati odpornost na stres?
  • Kako gradimo medosebno podporo in zakaj je na dolgi rok to odločilna prednost za zaposlenega in podjetje?

Izobraževanje je namenjeno:

√ kadrovskim strokovnjakom v zasebnem in javnem sektorju,
√ skrbnikom področja za varovanje zdravja na delovnem mestu,
√ lastnikom podjetij in vodjem timov, 
√ vsem, ki se pri delu soočajo s sresom in 
√ vsem, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Darja Hvala


Darja Hvala, univ. dipl.ekonom., specializantka Geštalt izkustvene družinske terapije in pishoterapije, je ustanoviteljica blagovne znamke BURNOUT BYE BYE in se v svoji samostojni svetovalni praksi ukvarja z osveščanjem, preventivo in okrevanjem po izgorelosti. Je strokovnjakinja na področju razvoja zaposlenih z 20 leti izkušenj iz korporacijskega okolja. Danes deluje kot coachinja, predavateljica, vodi delavnice in psihoterapije pod supervizijo. Podjetja in posameznike vodi iz izgorelosti in daje vpogled, kaj nam izgorelost sporoča. Spremembe se gradijo do lastne vrednosti in v osebni wellbeing. Pri podjetjih pa v organizacijsko kulturo, vrednote, medosebne odnose in sodelovalne vodstvene pristope. Tako preprečimo, da bi se izgorelost ponavljala.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
14. 2. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240216 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si