Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Branje bilanc – dobro razumevanje bilanc za boljše poslovne odločitve in načrtovanje

9. 1. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
10.50 nadaljevanje
12.20 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 152 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 69 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA

Vabljeni, da nam vprašanja zaupate tudi vnaprej.

 

Da lahko direktorji in vodje ustrezno sprejemajo pomembne odločitve, ki vplivajo na rezultate podjetja, morajo znati pravilno razumeti ključne kazalnike poslovne uspešnosti.

Spoznali se boste z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida, da ju boste bolje razumeli in znali iz računovodskih izkazov razbrati informacije, ki so pomembne za boljše poslovne odločitve. Pregledali bomo tudi, kako analizirati računovodske izkaze.

Udeleženci lahko aktivno sodelujte (pridobite nasvete in pojasnila od predavateljice) s svojimi vprašanji. Vprašanja nam lahko postavite še pred izobraževanjem, da jih predavateljica preuči in nanje pripravi odgovore, ki bodo čim bolj uporabni za vas.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

 • branje bilance stanja in izkaza poslovnega izida:
  • osnovne računovodske predpostavke,
  • branje bilance stanja,
  • branje izkaza poslovnega izida,
 • povezava med bilanco stanja in izkazom poslovnega izida ter analiza računovodskih izkazov:
  • povezava med bilancama,
  • vodoravna in navpična analiza,
  • ključni kazalniki,
  • bruto dodana vrednost in bruto dodana vrednost na zaposlenega,
  • izračun gospodarnosti poslovanja in
  • drugi kazalniki.

Izobraževanje je namenjeno:

√ računovodjem, 
√ osebam, ki s svojim delovanjem računovodjem pomagajo,
√ odločevalcem v podjetjih, 
√ vsem, ki želijo analizirati letna poročila poslovnih partnerjev in
√ vsem ostalim, ki jih vsebina izobraževanja zanima.

Predavateljica: 
Marija Tomc Muc

Predavateljica je uspešna dolgoletna direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o. z večletnimi strokovnimi izkušnjami, članica izvršilnega odbora Sekcije računovodij pri GZDBK. Je aktivni in preizkušen računovodja ter davčnik. Svoje znanje in bogate izkušnje odlično podaja tudi na številnih srečanjih in dogodkih. Izboljšuje znanje tako stanovskim kolegom kot ostalim, ki niso iz te stroke, a znanja potrebujejo za boljše razumevanje pri opravljanju svojega dela. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
5. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240109+ matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si