Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Trajnostnost, krožnost in regeneracija kot priložnost za podjetja

11. 1. 2024

9.00 začetek
10.30 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 74 € + DDV
Ostali: 106 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 52 € + DDV in ostali 74 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Udeleženci bodo pridobili poglobljen vpogled v številne priložnosti, ki se ponujajo podjetjem v luči evropskega prehoda na trajnostno in krožno usmerjeno poslovanje. Zajete bodo predstavitve, ki obogatijo razumevanje trenutnega poslovnega okolja ter nudijo konkretne koristne nasvete in izjemne primere iz prakse. Cilj izobraževanja je znanje, ki jim bo pomagalo prepoznati potencialne možnosti za rast in inovacije v okviru trajnostnega podjetništva.Vljudno vabljeni. 

Vsebina

  1. Trajnostno in krožno usmerjeno poslovanje.
  2. Priložnosti za podjetja v zvezi z evropskim prehodom na trajnostno in krožno usmerjeno poslovanje.
  3. Koristni nasveti.
  4. Primeri iz prakse.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, 
√ vodjem oddelkov poslovnega razvoja (business development) ter
√ vsem ostalim, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Valeria Radosavljević


Direktorica podjetja Ecolibrium, ki ponuja svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti. Izkušena predavateljica in vodja delavnic, med drugim za OZS, MPIKov AS in KOCles. Sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
9. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240111 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si