Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2023

1. 2. 2024

10.00 začetek
11.30 odmor
12.00 nadaljevanje
13.30 odmor
13.45 nadaljevanje
14.30 zaključek

5 pedagoških ur

2 točki

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 108 € + DDV (zgodnja prijava 86,4 € + DDV)

Ostali: 166,6 € + DDV (zgodnja prijava 133,28 € + DDV)

Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno
17. 1. 2024, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo!


ePRIJAVA

 

 


Izobraževanje organizira GZS - Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju s Sekcijo računovodij Dolenjske in Bele krajine                    

 

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 

Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Poseben poudarek bomo namenili novostim za leto 2023 in in najnovejšim pojasnilom FURSa. Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. 

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.


Pomembno za vpisane v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije in prejemnike Potrdila o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev: po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


Vljudno vabljeni! 

Vsebina

 

1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2023 – s poudarki na spremembah in primeri:

  • prihodki, izvzem prihodkov iz obdavčitve in povečanje davčnih prihodkov,
  • odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani,
  • rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja,
  • poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter obresti),
  • davčne olajšave, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav, novosti in
  • odbitek tujega davka.

2. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike:

  • pregled posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe.

3. "Normirani s.p.«:

  • davčni obračun (posebnosti) in obvezne evidence.

4. Pogled naprej – kaj nas čaka v letu 2024.


Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Strokovna izvajalka 
mag. Barbara Guzina


Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Prijavite se do 17. 1. 2024, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 24. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240201 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si