Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Strokovnjak za trajnostno upravljanje

9. 1. 2024

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Po uspešno opravljenem usposabljanju boste pridobili SIQ potrdilo in naziv Strokovnjak za trajnostno upravljanje ter mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNET Academy) in naziv Sustainability Management Expert.

Upravljanje trajnosti v organizacijah ni več vprašanje, temveč eden pomembnejših strateških in tudi operativnih vidikov za uspešno in dolgoročno poslovanje/delovanje. Trajnost je širok pojem, ki zahteva znanje, povezovanje in interdisciplinarno razumevanje zelo različnih strokovnih področij. Zato je razumevanje temeljev trajnostnega delovanja osnova in nujen predpogoj za uspešno in učinkovito upravljanje trajnosti v organizaciji.

Znanje in izkušnje iz prakse o sistemih – upravljanju kakovosti, okolja in energije, varnosti in zdravja pri delu, družbene odgovornosti, poslovne odličnosti ... – nam dajejo močno strokovno izhodišče za zasnovo in izvedbo praktičnega programa usposabljanja, ki bo odgovornim za trajnostno upravljanje podal ključne usmeritve, orodja in razumevanje za uspešno upravljanje okoljskih, upravljalskih in socialnih vidikov znotraj svojih organizacij. Tudi ni naključje, da v večini organizacij nalogo internega upravljanja trajnosti prevzemajo odgovorni za sisteme vodenja.

Ker je upravljanje trajnosti delo tima in povezuje vse zaposlene ter tudi ostale deležnike, imamo za udeležbo celotnega tima iz posamezne organizacije predvidene posebne ugodnosti. Le celovito razumevanje konceptov, procesov, ciljev, kazalnikov daje potrebno znanje in izhodišča za ustrezno, usklajeno in uspešno upravljanje trajnostnega razvoja organizacije.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina (6 izobraževalnih dni, od 9. do 16. ure)


S pomočjo mentorja boste v času usposabljanja pripravili projektno nalogo s področja upravljanja trajnosti v vaši organizaciji. Cilj izdelave projektne naloge je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije na področju trajnosti.

Na zadnjem srečanju bodo vsi udeleženci predstavili projektne naloge in si izmenjali dobre prakse. Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv Strokovnjak za trajnostno upravljanje (Certified Sustainability Management Expert).

Predavatelji
Blanka Kaker, Ana Margetič, Miloš Seražin, Boštjan Okorn, Tatjana Fink

Blanka Kaker, univ. dipl. kem., je na SIQ Ljubljana vodja produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

Predavateljica Ana Margetič je diplomirana inženirka kemijske tehnologije in je na SIQ Ljubljana strokovna sodelavka na oddelku Ocenjevanje sistemov ravnanja z okoljem. Ukvarja se z izračunom in verifikacijo ogljičnega odtisa ter razvojem trajnostnih praks in poročanja v skladu z vse bolj zahtevno zakonodajo EU in merili ESG. Izkušnje na področju okolja je pridobivala v telekomunikacijskem podjetju, kjer je bila odgovorna za uvedbo in skrbništvo nad okoljskim standardom, okoljsko zakonodajo ter odgovorna oseba za nevarne snovi (svetovalka za kemikalije) in odpadke. Strokovne izkušnje, zagotavljanje skladnosti z okoljskimi zahtevami in poznavanje okoljske zakonodaje je združila v projekt vpeljave trajnostnega razvoja podjetja in širila načela trajnostnega razvoja na vsa področja njegovega delovanja. Z vodenjem procesa certificiranja za družbeno odgovornost, ki ga ocenjuje Ecovadis, je podjetju pomagala do srebrnega odličja. S svojo ciljno usmerjenostjo v okoljski razvoj ter visoko motiviranostjo za izpolnjevanje definicije trajnostnega razvoja svoje izkušnje rada deli in prispeva k ozaveščanju širše družbe.

Miloš Seražin je na SIQ Ljubljana direktor področja Ocenjevanje sistemov vodenja in vodja produktov ISO 9001, ISO 45001, IQNet SR 10 in modela KzP. Svoje strokovno znanje in izkušnje je nadgrajeval z izvajanjem strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, opravljanjem preskušanja proizvodov v skladu z zahtevami direktiv novega pristopa, merjenjem hrupa in vibracij. Je vodilni presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018. Je tudi avtor knjig: "Ocena tveganja je narejena. Kako naprej? Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu" in "Sistemi vodenja - zakaj in kako jih integrirati".

Boštjan Okorn je začel že med študijem ekonomije v časniku Delo pisati o sodobni tehnologiji in vsem, povezanim z avtomobili in prometu. Kmalu po diplomi v letu 1999 je začel sodelovati z Zvezo potrošnikov Slovenije, ki se ji je dokončno priključil v letu 2006. V okviru triletnega evropskega projekta je spoznal vse skrivnosti primerjalnega testiranja potrošniških organizacij, pri katerem je ob preverjanju učinkovitosti del vedno namenjen tudi trajnostnim značilnosti izdelkov in storitev. S pridobljenimi izkušnjami se je vključil v standardizacijsko delo v okviru organizacije ANEC, ki na evropski ravni zastopa potrošnike pri standardizaciji. Od leta 2019 vodi Anecovo delovno skupino za trajnost, hkrati pa je začel z delom v skupini, ki oblikuje evropski standard za materialno učinkovitost (standardi iz skupine EN 4555x). Na lokalni ravni sodeluje z različnimi okoljevarstvenimi organizacijami pri izpostavljanju pomena trajnosti v vsakdanjem življenju potrošnika, pri čemer poseben poudarek namenja potrošnikovem vidiku in splošni dostopnosti bolj trajnostnih izdelkov in storitev.

Tatjana Fink, MBA je izkušena voditeljica in managerka, ki je več kot dvajset let vodila skupino podjetij v globalnem okolju. Ima široke izkušnje na področju razvoja trajnostnih in krožnih poslovnih modelov in strategij. Praktične izkušnje ima pri razvoju izdelkov in naprednih tehnologij, pri projektnem vodenju, razvoju trgov, razvoju kadrov in s postavitvijo »greenfield« tovarn v tujini. Trenutno dela kot poslovna svetovalka in trenerka. Pri svojem delu uporablja najsodobnejše metode vodenja. Vodi mednarodno licencirane tečaje za ocenjevalce po modelu EFQM in je mednarodna ocenjevalka za globalno nagrado EGA, ki demonstrira odličnost in trajnostnost poslovanja.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tatjana Čoko, 01 56 09 718, tatjana.coko@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.