Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako v praksi izvajati notranje presoje in izpolnjevati zahteve IFS Food v8

31. 1. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


IFS – International Featured Standard Food (standard za ocenjevanje dobaviteljev proizvodov trgovskih blagovnih znamk) združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, poleg tega pa še pravila dobre higienske prakse, prerekvizitov, notranjega nadzora in varovanja živil.

Za prilagoditev na novo verzijo je na voljo razmeroma kratek čas, saj se presoje po novi verziji standarda lahko izvajajo že od 1. oktobra 2023 dalje, obvezno pa od 1. januarja 2024.

Če želite izpopolniti vaš sistem vodenja varnosti živil (SVVŽ), ga pripraviti na zunanjo presojo ali samo osvežiti in dopolniti znanje s praktičnimi izkušnjami, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju; kjer boste:

 • pridobili praktično znanje za vodenje sistema varnosti živil,
 • preverili svojo usposobljenost za pripravo na presojo po zahtevnih standardih, kot so IFS, ISO 22000, FSSC,
 • pridobili pogled na SVVŽ s strani presojevalca in presojanca,
 • nadgradili svoje znanje za vodenje prerekvizitov - higienskih programov,
 • se usposobili za razvoj in vzdrževanje sistema vodenja varnosti živil,
 • rešili posamezne dileme glede vaše dokumentacije,
 • izmenjali izkušnje in dobre prakse z ostalimi udeleženci.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Kako razumeti in izpolniti zahteve standarda IFS Food
 • Praksa v oblikovanju in nadzoru delovanja prerekvizitov - higienskih programov
 • Notranji nadzor sistema vodenja varnosti živil
 • Posodabljanje študij HACCP – praktični primeri
 • Predstavitev novosti pri izdaji standarda IFS Food v7


Udeležbo priporočamo:

 • Odgovornim za vzpostavljanje in zagotavljanje učinkovitega sistema vodenja varnosti živil;
 • predstavnikom vodstev in notranji presojevalci;
 • vodjam notranjega nadzora sistema vodenja varnosti živil;
 • vsem, ki želijo pridobiti kompetence za varno ravnanje z živili v proizvodnji, predelavi, skladiščenju, transportu, prodaji in postrežbi, pa tudi za vodenje sistemov za materiale v stiku z živili.


Način dela in gradivo: 

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Predavateljica
Jelka Rozman

Jelka Rozman je vodja sistema varnosti živil in vodja skupine HACCP v podjetju Žito, kjer je uspešno zaključila uvajanje sistema vodenja kakovosti in sistema HACCP. Pri SIQ je presojevalka obeh sistemov. Sodelovala je pri pripravi strokovne publikacije "Priročnik za postavljanje in vodenje sistema HACCP" in priročnika dobre proizvodne in higienske prakse za pekarstvo. Na Irskem je leta 2005 opravila tečaj za vodilnega presojevalca sistema vodenja varnosti živil ISO 22000:2005.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:
SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.