Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vitka organizacija

26. 1. 2024

10.00 začetek
11.00 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Udeležba je brezplačna.

Pri pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani GZDBK.

ePRIJAVA


Ko govorimo o vitki organizaciji, govorimo o sistemu, ki deluje brez nepotrebnih izgub in ima optimalno organizirane vse poslovne procese. Cilj vitke organizacije je nenehno izboljšanje vseh procesov. Njena prednost pa je osredotočenost na rezultate, na dinamične, časovno in stroškovno učinkovite procese, na zmanjšanje napak, na visoko učinkovite stroje ter motivirane zaposlene. Uvedba vitke organizacije je najcenejši način povečanja fleksibilnosti, kakovosti in zadovoljitve kupcev. Rezultati vitke organizacije, v primerjavi s predhodnim stanjem so hitro vidni in prinašajo stabilno merljive rezultate.

Predstavljeni bodo primeri dobre prakse vpeljave vitke organizacije v različna podjetja iz različnih dejavnosti, prav tako pa tudi primeri vitkih proizvodnih sistemov in njihova pot od ideje/želje/potrebe do izjemnih razvijajočih se sistemov, ki so povezali in spremenili način razmišljanja in dela zaposlenih v podjetjih.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • prejeli boste nasvete in predloge kako se pravilno lotiti vpeljave oz. kako spremeniti obstoječi sistem,
  • kako prepoznavati izgube in kakšne rešitve za to ponuja vitka organizacija,
  • sistematičen pristop do odpravljanja ozkih grl v procesu,
  • zmanjšanje stroškovnega pritiska s pravilnim sledenjem in izboljševanjem kazalnikov,
  • kako pravilno motivirati svoje kader in jih razvijati v nosilce vitki organizaciji, 
  • spoznali boste kdaj je pravi čas za vpeljavo, kako izbrati pravo ekipo zaposlenih, kakšen je vrstni red vpeljave, kako postaviti kontroling in kako spremljati rezultate.

Predavatelj: 
Miha Vedenik

Miha Vedenik je podjetnik, predavatelj, svetovalec in lean navdušenec. Njegove dosežke in storitve lahko vidite in občutite v različnih podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini. Vrsto let deluje na področju optimizacije proizvodnjah procesov, izboljševanja poslovnih rezultatov, reorganizacije, spreminjanja miselnosti v podjetjih, vpeljave vitkih metod in razvoj kadrov za vodenje vitkih metod. Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank.

Prijave:

Udeležba je brezplačna, a je potrebna predhodna ePRIJAVA.

Pri zasedbi razpoložljivih mest imajo prednost člani GZDBK.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si