Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Osnove vitke proizvodnje

21. 2. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 127 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA


Vitka agilna administracija, 20. 3. 2024Prejeli boste nasvete in predloge o tem, kako se pravilno lotiti vpeljave ali spremembe obstoječega sistema. Dobili boste smernice o tem, kako pravilno predstaviti uvedbo vitke proizvodnje odločevalcem v vašem podjetju in kako jih prepričati v podporo. Spoznali boste, kdaj je pravi čas za uvedbo, kako izbrati pravo ekipo zaposlenih, kakšen je vrstni red uvedbe, kako postaviti kontroling in kako spremljati rezultate.

Odgovorili si bomo na vprašanja, kako najbolj učinkovito motivirati zaposlene, ki uvajajo vitko organizacijo, ter kako jim ustvariti kakovostno delovno okolje za doseganje odličnih rezultatov.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • kako optimalno začeti oz. kako optimalno nadgraditi obstoječi proizvodnji sistem z vitkim sistemom,
  • kako se lotiti, da procesi določeni na delavnici zaživijo v praksi,
  • kako zaznati, analizirati in odpraviti ozka grla,
  • kako preko kazalnikov slediti in optimizirati stroške.

Predstavljeni primeri iz prakse vam bodo v pomoč pri vaši poti do vitke proizvodnje. Za dodatno spodbudo vam bomo predstavili junake, ki dnevno spreminjajo procese v vitke procese, kaj potrebujejo za uspešno delo in katere so največje ovire, ki jih pri svojem delu premagujejo. 


Izobraževanje je namenjeno:

√ vodjem oddelkov, 
√ direktorjem, managerjem, 
√ odločevalcem v podjetjih in 
√ vsem, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavatelj: 
Miha Vedenik

Miha Vedenik je podjetnik, predavatelj, svetovalec in lean navdušenec. Njegove dosežke in storitve lahko vidite in občutite v različnih podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini. Vrsto let deluje na področju optimizacije proizvodnjah procesov, izboljševanja poslovnih rezultatov, reorganizacije, spreminjanja miselnosti v podjetjih, vpeljave vitkih metod in razvoj kadrov za vodenje vitkih metod. Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
19. 2. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240221 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si