Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vodenje s coachingom

11. 1. 2024

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

lokacija izvedbe: Novo mesto

Kotizacija

Člani: 191 € + DDV
Ostali: 228 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 103 € + DDV in ostali 148 € + DDV.


ePRIJAVA - Razpoložljiva mesta so zapolnjena. Imamo postavljene cilje, vizijo in poslanstvo, izvajamo vse potrebne kadrovske prakse, vendar naši zaposleni kljub temu ne dosegajo vsega svojega potenciala, kot bi ga lahko. Veliko o vodenju smo že slišali in tudi preizkusili, pa vendar kot da motivacijski prijemi ne delujejo. Naš tim je dosegel plato. 

Na izobraževanju se bomo poglobili v koncept "coaching" stila vodenja - kaj predstavlja, kdaj ga uporabiti in zakaj je tako pomemben za uspeh podjetja. Odkrili bomo, kako lahko vodja okrepi svoj tim, spodbudi razvoj novih znanj in odpravi izzive, kot so brezvoljnost, pasivnost, upiranje spremembam in prelaganje odgovornosti.

Poleg tega bomo raziskali strategije za mobilizacijo tima in vzpostavitev trdnega timskega duha. Spoznali bomo, kako spodbujati, prepričevati in navdušiti zaposlene, da bodo dosegli svoj največji potencial in prispevali k rasti podjetja. Skupaj bomo iskali odgovore na ta pomembna vprašanja, ki lahko pomembno vplivajo na uspeh vašega vodenja in vašega tima.


Vljudno vabljeni. 
                         

Vsebina:

  • Coaching stil vodenja – kaj je, kdaj in zakaj?
  • Kako opolnomočiti zaposlene za razvoj novih znanj?
  • Kako lahko vodja kot coach odpravi brezvoljnost, pasivnost, upiranje spremembam in prelaganje odgovornosti v svojem timu?
  • Kako mobilizirati naš tim in prižgati timski duh?
  • Ali vemo kako spodbujati, prepričevati in navdušiti?

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem in lastnikom podjetij, 
√ vodjem oddelkov in delovnih skupin, 
√ vodilnim, ki so odgovorni za rezultate in delovanje zaposlenih,
√ vsem, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Franka Bertoncelj

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra psiholoških znanosti, predavateljica, poslovna in osebna svetovalka z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Kot samostojna svetovalka se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju razvoja mehkih veščin. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
5. 1. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240111 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si