Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Obvladovanje merilne opreme

14. 2. 2024

9.00 začetek
16.00 zaključek


Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Z razvojem znanosti in tehnologije naraščajo tudi potrebe po uporabi objektivnih merilnih tehnik in zanesljivih nadzornih in merilnih naprav, ki zagotavljajo primerno točnost ob prepoznavni sledljivosti meritev. Izpolnjevanje zahtev standardov ISO 9001 in ISO 14001, ki opredeljujeta, da mora vsaka organizacija vzpostaviti procese za učinkovito obvladovanje nadzornih in merilnih naprav, spodbuja k večji racionalnosti in učinkovitosti poslovanja. V laboratorijih, ki se organizirajo skladno z zahtevami standarda ISO/IEC 17025, pa je zagotavljanje sledljivosti meritev osnova njihovega dela.

Namen

Udeleženci delavnice se bodo usposobili za proces obvladovanja merilne opreme. 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Mednarodni vidiki ter slovenska ureditev področja meroslovja,
 • zahteve standardov ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025 in ISO 10012 na tem področju,
 • postopki preverjanja etalonov, referenčnih materialov in meril,
 • merilna negotovost in sledljivost meritev,
 • dokumenti in zapisi,
 • evidenca in nadzor merilne opreme,
 • interni pravilnik za obvladovanje merilne opreme,
 • obvladovanje stroškov in
 • praktični primeri.


Vabljeni:

 • strokovnjaki za meritve v organizacijah, institutih ali laboratorijih,
 • osebje, ki je odgovorno za uporabo, vzdrževanje in obvladovanje merilne opreme in
 • vsi, ki želijo poglobiti znanje s področja obvladovanja merilne opreme.


Način dela:
 primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Predavatelj
Boštjan Voljč

Boštjan Voljč je višji metrolog na SIQ. Pripravlja postopke za kalibracijo in kontrolo meril ter skrbi za tehnični del LF področja električnih veličin in kontrole. Zadolžen je za vzdrževanje akreditacijskih postopkov za LF področje električnih veličin, ki jo je institut pridobil s strani slovenskega akreditacijskega organa SA. Poleg tega je tudi strokovni ocenjevalec za SA ter opravlja presoje na področju kalibracij in kontrole merilne opreme. Je predstavnik v EURAMET odboru za LF področje električnih veličin ter Moči in Energije, poleg tega pa tudi aktivno sodeluje pri mednarodnih raziskovalnih projektih.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Marjeta Gabrovšek, 01 56 09 712, marjeta.gabrovsek@siq.si

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.