Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kako v praksi izdelati oceno tveganja za serijski ali unikaten proizvod

16. 2. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Z novimi pristopi zagotavljanja skladnosti se v direktivah EU vedno bolj pojavlja zahteva po izvedbi ocenjevanja tveganja, za kar je odgovoren proizvajalec. Vse prevečkrat sta proces izvedbe in končno poročilo ocene tveganja namenjena le zadostitvi zahteve direktive, vsebinski del oziroma pravi namen pa je dostikrat nerazpoznaven. Ta delavnica je namenjena vsem tistim, ki želite proces ocenjevanja tveganja proizvodov dvigniti na zelo uporaben in koristen nivo. Pogledali si bomo, kako je lahko s pravim pristopom ocenjevanje tveganja zelo koristna stvar, ki vam pomaga razpoznati nevarnosti, ki so lahko zelo očitne ali pa na prvi pogled očem skrite. Delavnica je zasnovana tako, da boste lahko po njej brez večjih težav samostojno začeli izvajati postopke ocenjevanja tveganja za vaše proizvode ali pa smiselno brali in ocenjevali poročila za že izvedene ocene tveganja.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Standard EN/ISO 12100
 • Prepoznavanje nevarnosti
 • Določitev elementov tveganja
 • Metode in postopki ocene tveganja v praksi
 • Vrednotenje tveganja
 • Zmanjšanje tveganja
 • Dokumentacija in poročanje
 • Pogoste napake in prepoznane dobre prakse
 • Vaja – ocenjevanje tveganja na praktičnih primerih iz prakse


Udeležbo priporočamo:

 • konstruktorjem proizvodov in naprav;
 • delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu (pregledi delovne opreme);
 • inovatorjem;
 • proizvajalcem proizvodov in vzdrževalcem;
 • odgovornim za pripravo tehnične dokumentacije;
 • odgovornim za skladnost proizvodov in naprav.


Način dela:
delavnica bo izvedena s pomočjo praktičnega dela in študije primerov iz prakse.

Predavatelj
Miha Otrin

Dr. Miha Otrin je doktoriral na Fakulteti za strojništvo, Katedra za mehaniko, Univerze v Ljubljani. Njegovo delo je bilo eksperimentalno in teoretično usmerjeno na področje analize vibracijskega stanja izdelkov. Po končanem študiju se je za kratek čas zaposlil v Cimosu, d. d., kjer je v okviru razvojnega oddelka Laboratorija za preskušanje deloval na področju klimo-mehanskih preskušanj. Od leta 2009 je zaposlen na institutu SIQ Ljubljana kot vodja Laboratorija za elektrotehniko in strojništvo. Tu izvaja postopke ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti strojev in naprav, vključno s preverjanjem funkcionalne varnosti. Je strokovnjak za ocenjevanje tveganja različnih proizvodov, tako novih kot tistih, na katerih so bile izvedene spremembe in posodobitve. Kot vodja Oddelka za verifikacijo interoperabilnosti železniških podsistemov izvaja tudi postopke verifikacije železniških vozil in komponent. Je notranji presojevalec po ISO 17025, opravljen pa ima tudi izpit za vodilnega presojevalca po ISO 9001.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:
SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.