Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vodja delovne skupine v proizvodnji

05. - 26. 04. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Vodje delovnih skupin v proizvodnji so hrbtenica proizvodnega procesa.

Vodje poskrbijo za visoko storilnost in zavzetost zaposlenih na linijah, za stroji, napravami, roboti in računalniki.

Vodje potrebujejo tudi širše poznavanje proizvodnega procesa ter veščine vodenja.

Program usposabljanja je v skladu s standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«. Vodje pridobijo nabor znanj, zahtevanih v poklicnem standardu za pridobitev NPK vodja delovne skupine v proizvodnji.

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO?

 • Da formalno potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Da se lažje zaposlite.
 • Da pridobite listino, ki je veljavna v vseh državah EU.

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) omogoča, da nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobite na osnovi priznavanja predhodno pridobljenih listin o usposobljenosti in drugih dokazil.

Prednost 4-dnevnega usposabljanja je v načinu izvedbe, saj udeleženci ob zaključku usposabljanja predstavite projektno nalogo, ki je dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije ter pridobite naziv »vodja delovne skupine v proizvodnji«.

Vodje pridobijo:

 • znanje o razumevanju obsega procesa proizvodnje,
 • razumevanje pričakovanj managementa,
 • znanje in veščine za vodenje procesa proizvodnje,
 • znanje o metodah in tehnikah operativne odličnosti proizvodnje,
 • veščine vodenja in komuniciranja, potrebne za vodenje delovnih skupin,
 • znanje, kako preprečevati oz. učinkovito reševati konflikte med zaposlenimi, ki negativno vplivajo na delovne procese,
 • razumevanje, zakaj so spremembe pomembne in zakaj usmerjenost v agilno miselnost ni le trend,
 • smernice za prenos znanja in izkušenj svojim sodelavcem.

Organizacija pridobi:

 • večjo učinkovitost delovnih skupin,
 • razvoj novih vrednot po načelu sodelovanja in zaupanja,
 • usposobljen kader za doseganje ciljev v proizvodnji.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE 

1. dan: Proizvodnja in proizvodni proces, 5. 4. 2024

 • 1. 1 Vodenje proizvodnega procesa
 • 1. 2 Kakovost in orodja zagotavljanja kakovosti

2. dan: Vloga vodje in vodenje delovne skupine v proizvodnji, 12. 4. 2024

 • Uspešno vodenje delovne skupine,
 • vodenje in doseganje ciljev,
 • vloga in naloge vodje delovne skupine,
 • LEAN vodenje: kaj je smisel in cilj takega vodenja,
 • pomen vrednot za vodenje,
 • odgovornost vodje,
 • aktivno vodenje,
 • operativna odličnost,
 • timsko delo in
 • usposabljanje delavcev, večopravilnost.

3. dan: Komunikacija in motivacija delovne skupine v proizvodnji, 19. 4. 2024

 • 3. 1 Komunikacija v delovni skupini
 • 3. 2 Motiviranje delavcev

4. dan: Izdelava projektne naloge

S pomočjo mentorja boste pripravili projektno nalogo s svojega področja dela. Cilj izdelave projektne naloge je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.

5. dan: E-predstavitev zaključnih nalog udeležencev, 26. 4. 2024

Na zadnjem srečanju bodo udeleženci usposabljanja predstavili projektne naloge. Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv »vodja delovne skupine v proizvodnji«.


Vabimo:

 • vodje proizvodnje,
 • mojstre, vodje izmen in proizvodnih oddelkov,
 • vse, ki želite pridobiti strokovna znanja in spretnosti v skladu s standardom za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji« (pogoj za pridobitev poklicne kvalifikacije je srednja poklicna izobrazba).

Način dela:

 • Oddajanje vsebine v skladu s standardom strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) »vodja delovne skupine v proizvodnji«,
 • vprašanja in odgovori za preverjanje razumevanja vsebine,
 • izdelava nalog (uporaba pridobljenega znanja v svojem proizvodnem procesu),
 • interaktivna podpora predavatelja,
 • izdelava in predstavitev projektnih nalog.

Predavateljica
Darja Sušnik

Mag. Darja Sušnik je po izobrazbi univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Leta 2008 je prejela nagrado GZS Feniks za najboljši svetovalni projekt leta Usposabljanje vodij po integrirani metodi in leta 2011 bronasto priznanje RGZS Celje za poslovno inovacijo »Tim kot podjetje«. Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih. Ker ima praktične izkušnje v proizvodnem okolju, so njene delavnice uporabniško naravnane in slušatelji lahko pridobljeno znanje takoj prenesejo v lastno prakso. Ima certifikacijo za člana komisije za pridobitev Nacionalne poklicne Kvalifikacije NPK »Vodja delovne skupine v proizvodnji«. Izvaja usposabljanja za pridobitev NPK »Vodja delovne skupine v proizvodnji.« V programu usposabljanje managerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO predava vsebine orodja kakovosti. Je zunanja presojevalka za standard vodenja kakovosti ISO 9001.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.