Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018

08. - 10. 04. 2024

9.00 začetek
18.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na tečaju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 20 točkami.

Varnost in zdravje pri delu sta vrednoti, brez katerih zbledijo vse ostale. Prijetni delovni pogoji ter ustrezna in varna delovna mesta vplivajo na dobro počutje in zdravje zaposlenih in s tem na njihovo motivacijo in učinkovitost dela.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (VZD) je strukturiran proces za zmanjševanje poškodb in bolezni v zvezi z delom na najnižjo možno stopnjo in ustvarjanje ustreznega delovnega okolja.

Namen:

Na usposabljanju boste poglobili znanje o zahtevah standarda ISO 45001:2018 in pripadajoče zakonodaje ter se usposobili za sistematično zagotavljanje varnih, zdravih in urejenih delovnih mest in delovnega okolja v vaši organizaciji. Po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (VZD) in povezave z drugimi sistemi vodenja;
 • Spremembe in novosti, ki ji prinaša ISO 45001:2018;
 • Pregled zakonodaje VZD v Sloveniji;
 • Ocenjevanje tveganja: metodologija, študij primerov;
 • Učinkovito izvajanje in delovanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu;
 • Pisni preskus znanja.

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Predstavnikom vodstva in odgovornim za sisteme vodenja VZD in njihovo integracijo;
 • Odgovornim za varnost in zdravje pri delu v organizaciji;
 • Presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja;
 • Organizatorjem poslovanja;
 • Strokovnim izvedencem s področja varstva pri delu ter vsem, ki želijo pridobiti znanje in izkušnje s področja presojanja.

Vsi, ki želite pridobiti potrdilo o usposobljenosti za vodilnega presojevalca ISO 45001, se po uspešno zaključenem Usposabljanju za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, lahko udeležite Tečaja za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018.

Način dela: 

 • Usposabljanje sestavljajo predavanja, delo v skupinah, izmenjava izkušenj in študije primerov.
 • Predavanja praviloma potekajo od 9. do 18. ure.
 • Podrobnejši program in dodatno gradivo pošljemo udeležencem nekaj dni pred izvedbo.
 • Za lažji potek dela na usposabljanju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO 45001:2018.

Vsi udeleženci usposabljanja brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

Predavatelja
Miloš Seražin in Eva Pintarič

Miloš Seražin je na SIQ Ljubljana direktor področja Ocenjevanje sistemov vodenja in vodja produktov ISO 9001, ISO 45001, IQNet SR 10 in modela KzP. Svoje strokovno znanje in izkušnje je nadgrajeval z izvajanjem strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, opravljanjem preskušanja proizvodov v skladu z zahtevami direktiv novega pristopa, merjenjem hrupa in vibracij. Je vodilni presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018. Je tudi avtor knjig: "Ocena tveganja je narejena. Kako naprej? Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu" in "Sistemi vodenja - zakaj in kako jih integrirati".

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. inženir kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom v večji organizaciji. Je zunanja sodelavka SIQ. Deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in po uredbi EMAS ter vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Je tudi članica Zbornice VZD.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Jernej Balantič, telefon: 01 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.