Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016

10. in 11. 4. 2024

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


"En tečaj, dve potrdili."

"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.

Struktura tehnične specifikacije IATF 16949:2016 se opira na standard ISO 9001:2015 in se nadgrajuje s specifičnimi zahtevami avtomobilske industrije za vzpostavitev sistema vodenja.

Z izvajanjem notranjih presoj sistematično preverjamo in izboljšujemo sistem vodenja, za kar potrebujemo ustrezno usposobljene notranje presojevalce, ki znajo objektivno presojati, vrednotiti neskladnosti ter poiskati priložnosti za izboljšavo.

Namen tečaja je usposobiti presojevalce za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji. Med drugim bodo spoznali bistvene razlike med standardom ISO 9001:2015 in specifikacijo IATF 16949:2016.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA
 • Standardi in načela sistemov vodenja v avtomobilski industriji.
 • Struktura, vsebina in zahteve IATF 16949:2016 – kratek pregled.
 • Razlike med ISO 9001:2015 in IATF 16949:2016.
 • Notranja presoja kot ena od metod verifikacije sistema: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje.
 • Učinkovitost notranje presoje.
 • Študija primera in simulacija notranje presoje.
 • Pisni preizkus znanja.

Ciljna skupina:

 • Predstavniki vodstva za sisteme vodenja in linijski management v avtomobilski industriji;
 • izvajalci presoj sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji;
 • strokovnjaki, ki bi radi pridobili znanje s področja presojanja s poudarkom na posebnostih IATF 16949:2016.

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Procesni pristop.Predavatelj
Dušan Zorc

Mag. Dušan Zorc je svoje izkušnje s področja kakovosti pridobival v družbi Iskra, na SIQ, pa tudi v mednarodnem podjetju, ki izdeluje sklope za avtomobilsko industrijo. Pri SIQ je vodilni presojevalec po zahtevah standardov ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Tečaj za vodilnega presojevalca po zahtevah standarda ISO/TS 16949 in dokvalifikacijo po zahtevah standarda IATF 16949:2016 je uspešno zaključil pri International Automotive Task Force, kjer se je izpopolnil tudi za izvajanje presoj po IATF 16949 (št. certifikata 5-ADP-12-06-1977), kot vodilni presojevalec pa izvaja presoje tako pri SIQ kot tudi pri Quality Austria. Je SIQ-predavatelj za vsebine IATF, kontrolni plani, FMEA … ter samostojen svetovalec na področju kakovosti.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.