Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vloga vodje in vodenje delovne skupine v proizvodnji

12. 04. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

VSEBINA

 • uspešno vodenje delovne skupine
 • vodenje in doseganje ciljev
 • vloga in naloge vodje delovne skupine
 • LEAN vodenje: Kaj je smisel in cilj takega vodenja?
 • pomen vrednot za vodenje
 • odgovornost vodje
 • aktivno vodenje
 • operativna odličnost
 • timsko delo
 • usposabljanje delavcev, večopravilnost


NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Predavateljica
Darja Sušnik

Mag. Darja Sušnik je po izobrazbi univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Leta 2008 je prejela nagrado GZS Feniks za najboljši svetovalni projekt leta Usposabljanje vodij po integrirani metodi in leta 2011 bronasto priznanje RGZS Celje za poslovno inovacijo »Tim kot podjetje«. Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih. Ker ima praktične izkušnje v proizvodnem okolju, so njene delavnice uporabniško naravnane in slušatelji lahko pridobljeno znanje takoj prenesejo v lastno prakso. Ima certifikacijo za člana komisije za pridobitev Nacionalne poklicne Kvalifikacije NPK »Vodja delovne skupine v proizvodnji«. Izvaja usposabljanja za pridobitev NPK »Vodja delovne skupine v proizvodnji.« V programu usposabljanje managerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO predava vsebine orodja kakovosti. Je zunanja presojevalka za standard vodenja kakovosti ISO 9001.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.