Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uredba o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov (ESPR): kaj je in kako se na njo pripraviti?

3. 4. 2024

9.00 začetek
11.00 zaključek


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 74 € + DDV
Ostali: 106 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 52 € + DDV in ostali 74 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Na izobraževanju se bomo temeljito posvetili Uredbi o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov (ESPR). Cilj te uredbe je izboljšati okoljsko trajnostnost izdelkov na evropskem trgu ter nadomestiti sedanjo direktivo o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES). Raziskali bomo podrobnosti te uredbe in kako bo vpeljala številna nova merila za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki segajo preko sedanje zakonodaje.Vljudno vabljeni.

 

Vsebina:

  • Uredba ESPR v kontekstu Zelenega dogovora EU,
  • uporaba Uredbe,
  • izvajanje Uredbe,
  • kako se pripraviti in
  • vloga LCA analize.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, 
√ vodjem oddelkov razvojnih oddelkov (product development) in poslovnega razvoja (business development) ter
√ vsem ostalim, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Valeria Radosavljević


Direktorica podjetja Ecolibrium, ki ponuja svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti. Izkušena predavateljica in vodja delavnic, med drugim za OZS, MPIKov AS in KOCles. Sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
29. 3. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240403 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si