Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Trening prodaje poslovnim strankam B2B

17. 5. 2024

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
12.45 nadaljevanje
14.15 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 180 € + DDV
Ostali: 234 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 120  + DDV in ostali 174 € + DDV.

ePRIJAVA
Vodje in zaposleni, ki so neposredno v stiku s strankami, bodo deležni celovitega usposabljanja, s poudarkom na pridobivanju razumevanja pomena profesionalnih pristopov k kupcem. Poleg tega bodo pridobili potrebna znanja in veščine za vzdrževanje dolgoročnih, vzajemno koristnih odnosov ter stabilnih prodajnih rezultatov. Izobraževanje bo vključevalo tudi predstavitve primerov dobrih praks, ki bodo osredotočene na sistematičen pristop k podjetjem in na temelje prodajnih pogajanj. Sodelujoči bodo aktivno sodelovali v nekaterih primerih prodajnih pogovorov in pogajanj, izvedenih v obliki vlog, nato pa analizirali primere prodajnih pristopov, ki so jih uporabila velika mednarodna podjetja.

 

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • Trženje in iskanje poslovnih kupcev. 
  • Kako se pripraviti in izvesti uspešen prodajni obisk v podjetju?
  • Najava sestanka, izbira pravih sogovornikov, kako začeti pogovor, vprašanja, ki vodijo kupce?
  • Metode uspešnih prodajnih pogovorov in zaključevanja - sklepanja poslov, primeri in igre vlog.
  • Kako zmanjšamo ugovore, pomisleke kupcev?
  • Kateri tipi ugovorov so zelo pogosti in kako se lahko nanje pripravimo? (na ceno, rok dobave, kakovost..) Sistematična priprava in rešitev v treh korakih.
  • Ukrepi za izboljšanje pri pogajanjih o ceni/pogojih prodaje.
  • Neposredni in posredni prodajni  zaključki.
  • Vaš osebni akcijski načrt izboljšav prodaje.

Izobraževanje je namenjeno:

√ tržnikom, 
√ prodajnim svetovalcem, 
√ vodjem oddelkov, 
√ nabavnikom,
√ osebam v podpori prodaje ("back-office") in 
√ vsem, ki delujejo v prodaji. Predavatelj: 
Stanislav Papež

Stanislav Papež, univ.dipl. psiholog, CPF, ima dolgoletne izkušnje na področju svetovanja za razvoj kadrov in kakovosti poslovanja podjetjem v dejavnosti trgovine, avtomobilski industriji ter financah. Posebej se posveča kakovostnemu usposabljanju zaposlenih, implementaciji sistemov za spremljanje zadovoljstva strank ter optimizaciji vsakodnevnih praks osebne, pisne in telefonske komunikacije s strankami.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
14. 5. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240517 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si