Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Smernice za presojanje sistemov vodenja ISO 19011:2018 v praksi

2. 7. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Smernice za presojanje sistemov vodenja EN ISO 19011:2018 vključujejo načela presojanja, vodenje programa presoje in izvajanje presoj sistemov vodenja ter smernice za oceno usposobljenosti posameznikov, vključenih v postopek presoje. Te dejavnosti zajemajo posameznike, ki vodijo program presoje, presojevalce in presojevalske skupine. Uporablja se za vse organizacije, ki morajo načrtovati in izvajati notranje ali zunanje presoje sistemov vodenja ali voditi program presoje. Ta dokument se lahko uporablja za druge vrste presoj, če je posebna pozornost namenjena posebni usposobljenosti, ki je potrebna zanje.

Delavnica je namenjena vsem, ki že izvajate presoje ali stopate na presojevalsko pot kot notranji ali zunanji presojevalci ali kot presojevalci svojih dobaviteljev.

Posebno pozornost bomo namenili

 • ustreznemu poznavanju in razumevanju smernic za presojanje ISO 19011:2018,
 • kompetentnosti presojevalcev ter
 • izvedbi presoj z jasno določenimi cilji ter ustrezno postavljenimi ugotovitvami.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Smernice EN ISO 19011
 • Izvajanje presoj kot dodana vrednost
 • Kako pri presoji upoštevati pristop na podlagi tveganj, ki ga vsebujejo tako standardi za sisteme vodenja kot tudi smernice ISO 19011 za izvajanje presoj
 • Dobra presojevalska praksa v vseh fazah presoje
 • Zakaj različni presojevalci podajo različne ugotovitve
 • Kako podati ugotovitve
 • Zakaj se na presojah poda manj neskladnosti in več priporočil


Način dela

 • Intenzivno delo v manjših skupinah.
 • Izmenjava izkušenj, pogovori o morebitnih pasteh, težavah ali dilemah glede izvajanja presoj – vse to vam bo omogočilo, da boste v kratkem času učinkovito nadgradili svoje znanje in izkušnje z izvajanjem presoj ter postali kompetentnejši presojevalci.


Vabljeni:

 • notranji in zunanji presojevalci različnih sistemov vodenja,
 • presojevalci dobaviteljev,
 • predstavniki vodstva in odgovorni za sisteme vodenja,
 • strokovnjaki in svetovalci s področja sistemov vodenja, ki bi radi nadgradili svoje presojevalsko znanje in ki ste pripravljeni svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi udeleženci.

Vsi udeleženci delavnice brezplačno prejmete knjižici Procesni pristop in Obvladovanje tveganj.
Predavateljica
Alja Pregl

Alja Pregl je bila dolgoletna direktorica certificiranja proizvodov in vodja zagotavljanja kakovosti na SIQ. Odgovorna je bila za certifikacijo proizvodov ter vzdrževanje in pridobivanje akreditacij za organe za ugotavljanje skladnosti (preskusne in kalibracijske laboratorije, kontrolni organ, certifikacijski organ za proizvode in sisteme vodenja ter preveritelje poročil o toplogrednih plinih) in notifikacije za priglašeni organ za različne evropske direktive in uredbe. Med drugim je v okviru SIQ vodila koordinacijo za evropski projekt PIM, bila evropska ocenjevalka organizacij po modelu EFQM in pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo kot članica sodelovala v delovnih skupinah TC UGA/WG 1. Sedaj deluje samostojno kot svetovalka in je presojevalka SIQ sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 13485 ter Uredbe o medicinskih pripomočkih.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Natisni Na seznam dogodkov »