Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Več ugovorov, večja prodaja

21. 6. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 129 € + DDV
Ostali: 172  € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 91  + DDV in ostali 120 € + DDV.

ePRIJAVA
Cilj je naučiti udeležence, kako deluje podzavest in kako prepoznati »svet« strank – njihov način razmišljanja. Preko poznavanja modela sveta stranke, nato ustvarimo in vzpodbudimo radovednost strank ter uspešno obvladamo njihove ugovore. Na izobraževanju se bomo naučili suvereno upravljati z ugovori, kar bo olajšalo in izboljšalo zaključevanje prodaje.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • osnove dela z ugovori,
  • prepoznava ugovora in izgovora,
  • potek reševanja ugovorov,
  • metode.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem,
√ vodjem prodaje,
√ zaposlenim v prodaji in
√ ostalim zainteresiranim za vsebino.

Predavatelj: 
Andrej Zalokar

Andrej Zalokar, B. Sc, je izkušen poslovni trener, coach in svetovalec, specializiran za področja vodenja ljudi, prodaje in komunikacije. V preteklih letih je pomagal številnim podjetjem pri nadgradnji vodstvenih veščin vodij, zviševanju zavzetosti zaposlenih, izboljševanju prodajnih rezultatov. Preko 250 podjetnikom je pomagal na trg lansirati nove blagovne znamke. Deluje v KHD Skupini, kjer s sodobnimi metodami iz psihologije in ekonomije krepi veščine vodenja, prodaje in komunikacije. Njegove delavnice so polne praktičnih primerov, ki udeležencem omogočajo, da novo znanje takoj in učinkovito uporabijo v praksi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
19. 6. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240621+ matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si