Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Okoljske dajatve

seminar

Program

12.30 Začetek
15.00 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Dogodek je brezplačen za vse udeležence.

Seminar organiziramo v sodelovanju s Carinsko upravo RS, CU Ljubljana in Jesenice.

Kdaj: sreda, 15. junij 2011, ob 12.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Seznaniti poslovne subjekte z obveznostmi, ki jih nalagajo uredbe s področja pobiranja okoljskih dajatev, da preverijo, ali v okviru svojega poslovanja opravljajo dejavnosti, za katere se je potrebno registrirati pri carinskem organu in plačevati okoljsko dajatev.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Obveznost plačevanja okoljskih dajatev za: izrabljena motorna vozila, mazalna olja, gume, embalažo, električno in elektronsko opremo, hlapne organske spojine, emisijo ogljikovega dioksida, odvajanje odpadne vode in odlaganje odpadkov.

 

Ciljna skupina

Predvsem pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki še niso registrirani kot zavezanci za plačilo okoljskih dajatev pa bi glede na zakonodajo morali biti.

 

Vaša konkretna vprašanja na temo seminarja sprejemamo do 13. 6. 2011 na e-naslovu nina.sab@gzdbk.si

Predavateljici
Vida Černe in Magdalena  Antončič

Vida Černe, univ. dipl. ing. kemije, pomočnica direktorja CU Jesenice.

Magdalena  Antončič, univ. dipl. ing. kemijske tehnilogije, vodja oddelka za trošarine Novo mesto, CU Ljubljana.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 6. 2011.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si