Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kaj mora direktor (odgovorni odločevalec) nujno vedeti o računovodstvu (2/2)

dvodnevni seminar

Program

12.00 Začetek
13.30 Odmor
13.50 Nadaljevanje
15.20 Zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 95 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Kdaj: ponedeljek in torek, 13. in 14. junij 2011, ob 12.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj dvodnevnega seminarja:
Oseba, ki v družbi odgovarja za pravilnost in optimalnost poslovnih odločitev, si mora zagotoviti  poznavanje računovodstva. Premnogokrat se je težko znajti v tej stroki, zato smo oblikovali izobraževanje, ki je namenjeno predvsem »ne-računovodjem«. Na njem boste lahko pridobili, ponovili ali poglobili znanje iz računovodstva, da boste učinkovitejši pri svojem odgovornem delu. Prav gotovo boste po tem izobraževanju tudi lažje koristili računovodstvo ter z njim lažje in učinkoviteje komunicirali. Slušatelji seminarja bodo na praktičnih primerih seznanjeni s pomenom računovodenja in povezanosti računovodje z ostalimi oddelki družbe, predvsem pri preprečitvi morebitnih napak pri poslovnem odločanju, nepotrebnih davčnih obremenitvah, nepravilnemu plačevanju davščin idr.

 

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

 • Načrtovanje poslovanja družbe.
 • Opredelitev poslovnih dohodkov na praktičnih primerih.
 • Prihodki, odhodki (pomen odloženih prihodkov, odloženih odhodkov, davčno nepriznanih odhodkov).
 • Sredstva podjetja (kdaj investirati in načini investiranja).
 • Izračun bonitete poslovanja (praktični primer).
 • Razlika med letnim poročilom in davčnim obračunom.
 • Odgovornost lastnika pri preoblikovanju družbe, združitvi, razdružitvi družbe.
 • Izplačilo dobička lastnikom.
 • Poslovanje s povezanimi osebami (d.o.o.-s.p., d.o.o.-d.o.o., s.p-s.p., d.d.-d.o.o., d.d.-s.p.).
 • Zapiranje družbe s.p., d.n.o, d.o.o … (davčna obremenitev, dohodnina, kapitalski dobički).

 

Ciljna skupina

Direktorji oz. tiste osebe v družbi, ki sprejemajo in so odgovorne za poslovne odločitve, sklepanje poslov ipd. (npr. vodilni komercialisti, kadroviki, prokuristi …).

Predavateljica
mag. Tatjana Adlešič

Je samostojna davčna svetovalka, predsednica Sekcije računovodskih servisov pri GZDBK in direktorica podjetja Špica, d. o. o. (knjigovodske storitve, davčno in finančno svetovanje) iz Metlike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 6. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2011061314 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185