Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Opredmetena osnovna sredstva in njihov vpliv na davčno osnovo - PRIJAVE ZAKLJUČENE!

seminar

Program

13.00 Začetek
14.20 Odmor
14.30 Nadaljevanje
15.20 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 50 € + DDV
Ostali: 75 € + DDV

Kdaj: petek, 24. junij 2011, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Velikost stroškov amortizacije in vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilno koriščenje »investicijskih« olajšav pomembno vpliva na višino poslovnega izida in davčne osnove, zato je dobro poznavanje in razumevanje vsebine SRS 1 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA in z njim v povezavi SRS 13 STROŠKI AMORTIZACIJE nujno potrebno.

Vljudno vabljeni!

Nov termin za izvedbo seminarja je 12. 9. 2011.

Vsebina

 

  • Kaj je opredmeteno osnovno sredstvo (OOS) oz. kdaj govorimo o OOS in kdaj o drobnem inventarju (DI).
  • Finančni najem in OOS.
  • Vlaganje v tuje OOS - sprememba SRS.
  • Kdaj govorimo o strošku vzdrževanja OOS in kdaj o strošku, ki povečuje njegovo nabavno vrednost.
  • Amortizacija OOS (letne amortizacijske stopnje - sprememba računovodske ocene).
  • Poslovna – »davčna« amortizacija.
  • OOS in koriščenje investicijskih olajšav v skladu z ZDDPO-2.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Predavateljica
Jana Galič

Je davčna svetovalka z licenco ZDSS in dolgoletni vodja finančno-računovodske službe v uspešnem podjetju JV Slovenije, zato strokovne vsebine na predavanjih nenehno prepleta s praktičnimi primeri iz poslovanja. Izvedla je že preko 200 predavanj (delavnic, seminarjev in tečajev), je avtorica številnih člankov na tematiko računovodstva in davkov. Kot avtorica in soavtorica je izdala tudi tri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 6. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110624 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185