Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

SIST EN 16001: Sistem upravljanja z energijo

dan okoljske kakovosti

Program

9.00   Začetek 
12.00 Zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 75 € + DDV

Sekcija za kakovost in inovativnost in Sekcija za okolje in energijo

Kdaj: sreda, 15. junij 2011, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj posveta:
Na posvetu bomo predstavili zahteve standarda SIST EN 16001 in koristi sistemskega pristopa k učinkoviti rabi energije. S strani podjetja Enekom boste izvedeli, kako vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja z energijo, kje začeti, kako nadaljevati in kako vzpostavljeni sistem certificirati. Predstavljena bo tudi aplikacija CSRE, ki omogoča ciljno spremljanje rabe energije.

Vljudno vabljeni!

Vsebina:

 

 • Predstavitev standarda SIST EN 16001 - Blanka Kaker, SIQ (9.00)
 • Primer iz prakse, aplikacija CSRE - Enekom, d. o. o. (10.30)
 • Vprašanja in izkušnje udeležencev (11.30)
 • Zaključek (12.00)

 

Pomen sistema upravljanja z energijo

 

Učinkovita raba energije je danes tema mnogih pogovorov, tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. Orodje, ki organizacijam omogoča dosledno in učinkovito upravljanje z energijo, je evropski standard EN 16001.

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo po tem standardu prinaša organizacijam številne prednosti:

 • zmanjša stroške za energijo,
 • zmanjša emisije toplogrednih plinov,
 • zaradi potrebe po vključenosti vseh zaposlenih upravljanje z energijo ni odvisno od
  ene same osebe,
 • dobro upravljanje z energijo postane del vsakdanjega delovanja procesov.

 

Zakaj pridobiti certifikat?

 

S certifikatom organizacija javnosti ali svojim poslovnim partnerjem dokazuje, da izpolnjuje zahteve standarda EN 16001, in s tem neposredno:

 • izkazuje svojo močno zavezanost energetski učinkovitosti,
 • povečuje svoje družbeno odgovorno ravnanje in spodbuja ostale, da ravnajo podobno,
 • dviga svojo konkurenčno prednost na trgu in na javnih natečajih,
 • zagotavlja nepristranski in kontinuiran nadzor nad sistemom upravljanja z energijo,
 • vzpodbuja neprestano nadgradnjo in izboljševanje sistema v skladu z mednarodno priznanim standardom EN 16001 in aktualnimi zakonskimi zahtevami.

Predavatelja
Blanka Kaker, SIQ in mag. Bogomil Kandus, Enekom, d. o. o.

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Prvi certifikat za sistem kakovosti so podelili leta 1992, do sedaj pa že preko 1500. Strokovnost zagotavlja preko 150 zunanjih sodelavcev in strokovnjakov na najrazličnejših področjih.

Enekom, Center za energetsko svetovanje se ukvarja z energetskimi pregledi, izvajanjem študij izvedljivosti in predinvesticijskih analiz, energetskih nadzorno regulacijskih sistemov, sistemov ciljnega spremljanja rabe energije, drugih specifičnih meritev in analiz, razvili pa smo tudi ultrazvočni detektor puščanj komprimiranega zraka.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 6. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110615 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Andreja Florjančič, 07 33 22 184, andreja.florjancic@gzdbk.si; Polona Muhič, 07 33 22 180, polona.muhic@gzdbk.si