Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Trening telefonske izterjave - PRIJAVE ZAKLJUČENE!

delavnica

Program

8.20 Začetek
10.35 Odmor
11.05 Nadaljevanje
13.20 Odmor
13.30 Nadaljevanje
11.05 Nadaljevanje
15.00 Zaključek

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Kdaj: torek, 21. junij 2011, ob 8.20
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
V današnjih kriznih razmerah vlada velika finančna nedisciplina. Zaradi nje marsikdo obupuje, marsikdo pa jo tudi nadvse uspešno soustvarja. Dogaja se, da se tudi podjetja, ki dobro poslujejo znajdejo na robu zloma, kajti neplačane terjatve močno vplivajo na njihovo finančno moč, vse to pa se izraža v problemih s plačilno sposobnostjo, likvidnostjo, sposobnostjo financiranja. Iščete poti in načine za uspešno reševanje terjatev? Če ste v svojih prizadevanjih trčili na problem uspešnega komuniciranja z dolžniki, potem je delavnica namenjena prav vam.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Koraki uspešne priprave na izterjavo.
  • Veščine vodenja telefonske izterjave.
  • Konflikt – strategije reševanja s težavnimi dolžniki.
  • Tehnika zastavljanja vprašanj in vodenja sogovornika do rešitve problema.
  • Vpliv čustev in upravljanje s čustvi.
  • Tehnike zaključevanja.
  • Tehnike preokvirjanja in pomen pozitivne naravnanosti pri komuniciranju s težavnimi sogovorniki.
  • Trening telefonske izterjave.

 

Ciljna skupina

Vsi, ki iščejo poti in načine za uspešno reševanje terjatev.

Predavateljica
Majda Šavko

Prof. pedagogike. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju delavnic za zaposlene, je predavateljica na višješolskih programih iz predmetnega področja Komuniciranje. Opravila je vrsto dodatnih usposabljanj s področja psihologije in komuniciranja, njeno izvajanje delavnic udeleženci vselej ocenjujejo nadpovprečno.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 15. 6. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110621 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185