Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

SEPA – enotno območje plačil v evrih - PRIJAVE ZAKLJUČENE!

razširjen jutranji zajtrk SRS

Program

9.00 Začetek
10.30 Zaključek

Trajanje: 2 pedagoški uri

Kotizacija

Člani in komitenti NLB: brezplačno
Ostali: 50 € + DDV

Sekcija računovodskih servisov organizira že enajsti jutranji zajtrk, tokrat na temo SEPA (Single Euro Payments Area) - enotno območje plačil v evrih.

Kdaj: četrtek, 16. junij 2011, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Predstaviti namen in koristi projekta SEPA v EU oz. SLO in spremembe, ki jih le-ta prinaša za uporabnike plačilnih storitev. Uporabnikom plačilnih storitev zagotoviti potrebne informacije za pravočasen in nemoten prehod iz obstoječih na nove SEPA plačilne storitve.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Splošno o SEPA.
  • SEPA direktne obremenitve.
  • SEPA kreditna plačila.
  • Migracija v SEPA kreditna plačila.

 

Ciljna skupina

Pravne osebe; podjetniki, zasebniki, obrtniki in mala podjetja.

 

Namen jutranjih zajtrkov Sekcije računovodskih servisov je povezovanje članov sekcije in vseh, ki bi si želeli širiti poznanstva in izkušnje na ta način. Z malo drugačnim pristopom vam želimo omogočiti možnost razprave o perečih vprašanjih med stanovskimi kolegi. Teme vsakokratnega zajtrka bomo prilagajali trenutnim vročim temam in vašim željam - vprašanjem. Vaše predloge/želje o temi zajtrka sprejemamo na elektronskem naslovu andreja.florjancic@gzdbk.si.

Predavanje organiziramo v sodelovanju z NLB, d. d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina.

Predavala bosta Igor Horvat in Peter Antičevič.

Igor Horvat je vodja delovne skupine za dodatne storitve SEPA v okviru ZBS in namestnik vodje projekta SEPA v NLB.

Peter Antičevič je vodja skupine za razvoj UPN v okviru ZBS in odgovoren za uvedbo UPN v okviru projekta SEPA v NLB.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 13. 6. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110616 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 184