Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Požarna varnost objektov

seminar v mesecu požarne varnosti

Program

13.00 Začetek
14.20 Odmor
14.30 Nadaljevanje
16.00 Zaključek

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 75 € + DDV

     

 

Kdaj: sreda, 5. oktober 2011, ob 13.00
Kje: v dvorani Krka Ekonomske šole Novo mesto, Višja strokovna šola (Ulica talcev 3a, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Z namenom izboljšanja požarne varnosti objektov bo v mesecu požarne varnosti predavanje o požarni varnosti objektov. Predavanje bo pokrivalo osnove o pravilnem projektiranju, izvedbi in vzdrževanju. 

Vsi udeleženci seminarja skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (Ur. l. RS št. 112/06) prejmejo 5 kreditnih točk!

Udeleženci seminarja, ki so člani IZS, v skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS prejmejo 3 točke!

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

13.00–13.20 PREDPISI IZ PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM (Karol Nahtigal, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vodja izpostave Novo mesto)

13.20–13.50 PROJEKTIRANJE POŽARNE VARNOSTI (mag. Aleš Glavnik, Inženirska zbornica Slovenije)

13.50–14.20 PROJEKTIRANJE OGNJEODPORNIH PANELOV (Brane Tisu, TRIMO, d. d.)

14.30–15.00 POŽARNA ODPORNOST PREHODOV NAPELJAV SKOZI MEJE POŽARNIH SEKTORJEV (Dejan Škofljanc, Tinde, d. o. o.)

15.00–15.30 NAPRAVE ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE NA SVETLOBNIKIH (Sandra Ravbar, Akripol, d. d.)

15.30–16.00 POŽARNO ODPORNA TRANSPARENTNA VRATA, OKNA IN STENE (Janez Miklavc in Rajko Okorn, AluKönigStahl, d. o. o.)

 

Ciljna skupina

Vodstveni delavci, varnostni inženirji, projektanti, vzdrževalci, skratka vsi, ki se soočajo s požarno varnostjo objektov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdilo. Potrdilo o udeležbi predstavlja dokaz o usposabljanju s tega področja, s čimer boste pridobili 5 kreditnih točk (strokovni delavci za VZD) oz. 3 točke v skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS!

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 28. 9. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20111005 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185