Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Računovodstvo in davki pri samostojnih podjetnikih

seminar

Program

8.00 Začetek
10.15 Odmor
10.35 Nadaljevanje
12.00 Zaključek

Trajanje: 5 pedagoških ur

Kotizacija

Člani: 110 € + DDV
Ostali: 155 € + DDV

Kdaj: petek, 7. oktober 2011, ob 8.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Pridobiti celovit pregled o poslovanju samostojnega podjetnika tako z računovodskega kot z davčnega vidika. Praktični nasveti in konkretni odgovori v povezavi z računovodenjem, obdavčitvijo in poročanjem bodo samostojnim podjetnikov v veliko pomoč pri sprejemanju pravih poslovnih odločitev ter vsem računovodjem pri pravilnem evidentiranju poslovnih dogodkov, svetovanju zasebnikom in pri samem zaključevanju poslovnega leta.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Oblike samostojnih podjetnikov.
  • Poslovne knjige zasebnika.
  • Zasebnik in delovna razmerja.
  • Računovodstvo zasebnika (SRS 39, enostavno in dvostavno knjigovodstvo, gotovinsko poslovanje, pretok med gospodinjstvom in podjetnikom).
  • Obdavčitev zasebnika z vidika davka na dodano vrednost in dohodnine.
  • Letno poročilo zasebnika (inventura, računovodski izkazi).
  • Prekinitev poslovanja zasebnika.

 

Ciljna skupina

Seminar je namenjen zasebnikom, ki se srečujejo s problemom računovodenja, tistim, ki želijo vedeti, kaj se dogaja z njihovo dokumentacijo v računovodstvu oz. v računovodskih servisih ter vsem računovodjem, ki opravljajo računovodenje za zasebnike.

Predavateljica
Vesna Bartolj Maver

Dipl. oec., preizkušeni notranji revizor. Predavateljica že trinajst let dela kot vodja računovodstva (zadnjih sedem let v družbi Iskra, d. d.), kar pomeni ogromno praktičnih izkušenj z izdelavo medletnih in letnih individualnih računovodskih izkazov, konsolidiranih računovodskih izkazov, davčnih bilanc, letnih poročil in sodelovanja z zunanjimi revizorji. Poleg pridobljenega certifikata računovodje in certifikata preizkušenega notranjega revizorja tudi njeno redno pisanje člankov z računovodsko in davčno vsebino za spletne portale (Tax-fin-lex, d. o. o., IUS Software, d. o. o. ) in interno glasilo, dokazujejo njeno visoko strokovno usposobljenost.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 30. 9. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20111007 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185