Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sistem ravnanja z okoljem in energijo v podjetju Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto

izmenjava dobrih praks SOE

Program

12.45 Zbor in prijava
13.00 Začetek
15.15 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK. Udeležba je brezplačna.

Sekcija za okolje in energijo pripravlja že četrto predstavitev dobrih praks, tokrat v podjetju Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto

Kdaj: sreda, 9. november 2011, ob 13.00
Kje: v podjetju ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto (Straška cesta 50, Novo mesto)

Namen in cilj dogodka:
Izmenjava dobrih praks na področju okolja in energije.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Poznavanje, upoštevanje in izvajanje okoljskih zahtev je pomemben del poslovne odličnosti, odgovornost do okolja pa mora biti vključena v vse poslovne procese. V Adrii Mobil se zavedajo, da družbeno odgovorno podjetje vzpostavlja in zagotavlja prijetno delovno vzdušje ne le v podjetju temveč tudi v njegovem okolju. Tako z zaposlenimi kot ostalimi deležniki podjetja želijo vzpostaviti in graditi kakovostne odnose, ki omogočajo vzajemno doseganje ciljev. Vse to je seveda možno doseči ob upoštevanju zahtev okoljskega standarda ISO 14001, s pomočjo katerega so nadgradili obstoječi sistem in oblikovali sistemski pristop za varovanje okolja ter v mesecu marcu 2003 s strani TUV Bayern Sava prejeli certifikat.

Program

13.00 Sprejem udeležencev v avli upravne stavbe s pozdravnim nagovorom

13.15 Ogled proizvodnega procesa, skladišča nevarnih snovi, sortirnice odpadkov, nadzornega centra za klimatiziranje, ogrevanje in prezračevanje …

14.15 Ogled predstavitvenega filma o Adrii Mobil

14.30 Predstavitev okoljskega delovanja

14.45 Predstavitev dobrih praks pri obvladovanju odpadkov in energetike

15.15 Predviden zaključek obiska

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 4. 11. 2011.

Dodatne informacije: Polona Muhič, 07 33 22 180, polona.muhic@gzdbk.si