Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

14. dan kakovosti in inovativnosti

dan sekcije

Program

9.00 Začetek
13.30 Zaključek

Trajanje: 4,5 ure

Kotizacija

Člani: brezplačno
Ostali: 100 € + DDV

Sekcija za kakovost in inovativnost

 

Sponzor posveta je TPV, d. d.

Kdaj: sreda, 23. november 2011, ob 9.00
Kje: v konferenčni dvorani Hotela Šport na Otočcu

Naslovna tema 14. dne: Obvladovanje tveganj v organizaciji

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

Preživijo ne najmočnejši niti največji, pač pa najodzivnejši na spremembe, je bil zaključek lanskoletnega dneva kakovosti. Negotove gospodarske razmere je treba čim prej zaznati, se jim prilagoditi in jih spremeniti v priložnosti za podjetje. Obvladovanje tveganj je velika garancija za uspeh. Cilj podjetja je doseči načrtovani poslovni izid in denarni tok, toda dejavniki tveganja nam to pogosto preprečijo. Vzrok je v tem, da nismo imeli popolnih in kakovostnih informacij ali pa so se tržne razmere od sprejetja odločitve do uresničitve spremenile. Naloga poslovodstva je, da pri načrtovanju upošteva vse zaznane vrste tveganja, ki jim je podjetje podvrženo (strateška, splošno-poslovna, operativna in finančna tveganja), predvidi možne vplive tveganja na uresničitev ciljev podjetja in sprejema pravočasne in ustrezne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov. Obvladujete tveganja v vašem podjetju?

 

Program posveta

 

Predavatelji:

  • dr. Neva MAHER, izr. prof., Obvladovanje tveganj
  • Anton PETRIČ, TPV, d. d., Razvoj pristopov za učinkovito obvladovanje tveganj v podjetju TPV, d. d.
  • Stanislava KASTELEC, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, Denar je sveta vladar, zato pazimo na njegovo vrednost
  • Dušan DULAR, KRKA, d. d., Novo mesto, Obvladovanje procesnih tveganj
  • Silvo ŠTIH, TRIMO, d. d., PSC – pristop k obvladovanju tveganj na trgu
  • Sandi ROŽMAN, Mikrografija, d. o. o., Tveganja v povezavi z obdelavo dokumentov različnih stopenj zaupnosti
  • Marica ŠTAJDOHAR, Svetovanje Marica Štajdohar s. p., Ali tveganja resnično obvladujemo ali si to le mislimo?

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 18. 11. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20111123 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Andreja Vidrih, 07 33 22 184, andreja.florjancic@gzdbk.si