Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Obvezno zavarovanje družbenikov/poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih

seminar

Program

13.00 Začetek
14.20 Odmor
14.30 Nadaljevanje
15.30 Zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Člani: 50 € + DDV
Ostali: 100 € + DDV

Kdaj: sreda, 11. januar 2012, ob 13.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 - II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj seminarja:
Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD, je s 1. 1. 2011 prišlo do spremembe načina urejanja obveznega socialnega zavarovanja družbenikov, ki so poslovodne osebe, del navedenih sprememb pa začne veljati s 1. 1. 2012.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

  • Opredelitev oseb, na katere se spremembe nanašajo oz. kdo so zavezanci za prijavo v zavarovanje.
  • Praksa zavarovanja družbenikov/poslovodnih oseb do 31. 12. 2010 (šifra 001, 040, različni načini izplačevanja plač in nagrad (REK-1, OPSVL)).
  • Zavarovanje na podlagi 040 po 1. 1. 2011. 
  • Zavarovalna osnova (kdo oddaja OPSVL in kdo je plačnik prispevkov - primeri iz prakse).
  • Davčno (ne)priznavanje prispevkov za socialno varnost družbenikov/poslovodnih oseb (pojasnila DURS-a).
  • Različni načini izplačila dohodka za vodenje poslovnega subjekta.
  • Vprašanja in odgovori. 

 

Ciljna skupina

Vodje računovodstva, vodje računovodskih servisov, knjigovodje, direktorji in lastniki družb, svetovalci in vsi, ki jih to področje zanima.

Predavateljica
Jana Galič

Dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno-računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja …), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 6. 1. 2012. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20120111-02 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: 07 33 22 185