Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mednarodno poslovanje

Vključevanje slovenskih majhnih in srednje velikih podjetij v mednarodno poslovanje je danes nujnost in za marsikatero podjetje skoraj edina možnost za preživetje. 

Da bi vam pomagali pri vključevanju v mednarodne aktivnosti, bomo na tej strani objavljali dogodke (B2B srečanja, izhodne delegacije, sejmi idr.), ki bi lahko pripomogli k vaši širitvi na nove ali že obstoječe trge. 

Na strani so objavljene tudi informacije o javnih listinah, saj Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine izvaja določena dogovorjena javna pooblastila, ki so v pristojnosti Gospodarske zbornice Slovenije, in sicer izdajanje in potrjevanje Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga (ang. Certificates of origin) in izdajanje in potrjevanje zvezkov ATA za začasni izvoz blaga.