Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih

Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem – Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU in splošne sheme preferencialov (GSP).

Nov spletni pritožbeni sistem je eden izmed instrumentov Evropske komisije glede okrepljenega izvrševanja in izvajanja trgovinske politike in trgovinskih sporazumov EU. Nova vstopna točka bo pomagala vsem deležnikom, da bodo lahko vložili pritožbe neposredno na Evropsko komisijo (DG Trade).

Pritožbeni postopek je odprt za države članice, posamezna EU podjetja, poslovna in trgovinska združenja, organizacije civilne družbe itd.

Obrazci za pritožbe so zainteresiranim stranem dostopni na portalu Access2Markets, kjer v zavihku Kontakt, v polju »Vrsta zahtevka«, izberejo vrsto pritožbe:

 

  • »Market Access« - Pritožba glede dostopa na trg ali
  • »Trade and Sustainable Development/General Scheme of preferences complaint form« - Pritožba glede trgovine in trajnostnega razvoja ter GSP).

 

Pritožniki bodo morali predložiti podroben opis zadevne ovire z zadostnimi dokazi in navesti vse ukrepe, ki so bili že sprejeti za njegovo obravnavo. V zvezi z vprašanji dostopa na trg bo moral pritožnik opisati blago ali storitev na katero se nanaša ovira, pravno podlago, potencialni gospodarski vpliv domnevne ovire itd. Za vprašanja trgovine in trajnostnega razvoja pa podrobnosti o vplivu in resnosti domnevne kršitve. Pritožbe v zvezi z vprašanji dostopa na trg bodo sprejemljive le, če bo pritožba utemeljena in pritožniki lahko dokažejo, da jih ovira neposredno zadeva. Podrobnosti glede zahtevanih podatkov so navedene v obrazcih ter v smernicah Evropske komisije.

V kolikor bo Evropska komisija presodila, da je pritožba utemeljena, bo uporabila različne poti s tretjo državo, da se bo konkretna ovira odpravila.

Ukrepi EU za odpravljanje ovir v tretjih državah EU, s katerimi se soočajo evropska podjetja, so bili do sedaj uspešni, saj je Evropska komisija z odpravljenimi ovirami med leti 2014 in 2018, ustvarila 8 milijard evrov dodatnega izvoza.

Pred oddajo pritožbe se zainteresirane strani lahko povežejo neposredno z Evropsko komisijo ("prenotification"), svojim gospodarskim interesnim združenjem, oziroma se za več informacij obrnejo na predstavnike v državi članici.

Glede ovir pri dostopu na trge tretjih držav, trgovine in trajnostnega razvoja, splošnega sistema preferencialov, sodelujemo na ravni EU v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za notranji trg, Sektorja za trgovinsko politiko (elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si).

Več informacij glede izvrševanja in izvajanja skupne trgovinske politike EU je dostopnih v angleščini na sledeči povezavi, kjer je na voljo tudi kratka video predstavitev o enotni vstopni točki ("Single Entry Point").

 

Vir: gov.si

Nazaj