Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Spremenjeno navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico

Objavljeno je spremenjeno navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, ki začne veljati 1. januarja 2021. Spremembe se nanašajo predvsem na opredelitev novih podatkovnih elementov carinske deklaracije in novih oznak.

Več >

Nazaj