Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Nove poslovne priložnosti – Začasni sporazum o trgovini med EU in Republiko Čile

Evropska unija in Čile sta 13. decembra 2023 podpisali Napredni okvirni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in s tem uspešno zaključili pogajanja, ki so potekala od leta 2017. V času pogajanj sta pogodbenici dosegli dogovor o ambicioznem sporazumu, ki je primerljiv z najnovejšimi trgovinskimi sporazumi, kot so CETA (sporazum med EU in Kanado) ter sporazuma z Japonsko in Novo Zelandijo.

Začasni sporazum o trgovini

Pogodbenici sta želeli zagotoviti čim hitrejše izvajanje trgovinskega in naložbenega stebra še pred zaključkom ratifikacijskega postopka Naprednega okvirnega sporazuma v državah članicah. Zato sta se dogovorili, da še dodatno oblikujeta samostojen sporazum, ki se imenuje Začasni sporazum o trgovini med EU in Republiko Čile (na voljo v angleškem jeziku).

Začasni sporazum o trgovini zajema liberalizacijo trgovine in naložb (ureja dostop do trga) ter je po svoji pravni naravi sporazum v izključni pristojnosti EU. Sporazum odpira tudi nove priložnosti za trgovino in naložbe na obeh trgih ter podpira delovna mesta v EU in v Sloveniji. Začasni trgovinski sporazum med EU in Čilem prinaša nove možnosti in priložnosti za izboljšanje dostopa EU in slovenskih podjetij na trg Čila. Začasni trgovinski sporazum ustvarja skladen, celovit in posodobljen pravno zavezujoč okvir za trgovinske odnose EU s Čilom.

Začasni trgovinski sporazum prinaša mnoge prednosti za podjetja:

 • liberalizacijo več kot 99 odstotkov vseh tarifnih postavk;
 • posodobljene in poenostavljene postopke na meji;
 • zagotavljanje poštenih trgovinskih in poslovnih pogojev;
 • zagotavljanje trajnostnosti;
 • osredotočanje na potrebe manjših podjetij;
 • priložnosti za ponudnike storitev in pravila za digitalno trgovino;
 • spodbujanje naložb;
 • dostop do javnih razpisov;
 • poenostavljena in posodobljena preferencialna pravila o poreklu blaga, ki na EU strani uvajajo sistem registriranega izvoznika
 • vzpostavitev boljše zaščite za inovacije in ustvarjalno delo;
 • zagotavljanje, da so tehnični predpisi, standardi in postopki ugotavljanja skladnosti nediskriminatorni in ne ustvarjajo nepotrebnih ovir za trgovino;
 • preglednost in dobre regulativne prakse;
 • sodobne postopke reševanja sporov.

 

Vir: gov.si

Nazaj