Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javne listine

Cenik izdajanja listin

Zunanjetrgovinske listine
Cena v EUR
Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga "Certificate of Origin" (storitev vključuje nakup in potrjevanje obrazca)
18,00
Potrditev obrazca »Certificate of Origin«, ki ni kupljen na GZDBK (storitev vključuje potrjevanje obrazca, ki je kupljen drugje) 18,00
Zvezek ATA - osnovni (npr. za Srbijo, BIH)
88,00
Zvezek ATA s tranzitnimi listi (npr. cez Srbijo v Makedonijo)
128,00
Notranji list zvezka ATA
8,00
Nosilna stran zvezka ATA
20,00

DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

* Zvezek ATA se lahko sestavi za vsak začasni uvoz posebej, glede na predvideno pot, zato je cena odvisna od števila držav začasnega uvoza in števila tranzitnih držav, torej od števila notranjih kuponov in talonov.

** Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz. v izjemnih primerih 0,32 % od skupne vrednosti blaga (velja samo za blago, katerega vrednost presega 63.000,00 EUR, na podlagi soglasja Zavarovalnice Triglav in ob zagotavljanju ustreznih kriterijev).

Cenik potrdil:

Storitev (DDV vključen) Člani Nečlani
Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS 10,00 € Potrditev ni možna
Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru 24,40 € 73,20 €
Potrdilo o članstvu GZS Brezplačno Izdaja ni možna
  Cena v EUR (DDV vključen)
Stroški pošiljanja 3,50 oz. po porabi

Plačila obrazcev in storitev lahko izvajate že na podlagi tega cenika. V kolikor potrebujete pomoč pri informativnem izračunu vam ustreznega zneska, pokličite na 07 33 22 182 ali 07 33 22 185 oz. pišite na polona.lindic@gzdbk.si ali nina.sab@gzdbk.si

Plačila izvršite na bančni račun GZS, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana: 02924-0017841495, sklic: 1201.

Cenik velja od 1. 1. 2024 dalje. 

Obrazce in račun prevzamete na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine oz. vam jih pošljemo po pošti, s predložitvijo potrdila o plačilu. 

Uradne ure: vsak dan od ponedeljka do petka, od 9.00 do 12.00.