Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Predsednik zbornice

Jože Colarič, predsednik GZDBK

Jože Colarič je univerzitetni diplomirani ekonomist, rodil se je leta 1955 v Brežicah.

Od leta 1982 je zaposlen v Krki, kjer je opravljal različna vodstvena dela. Leta 1997 je bil imenovan za člana uprave, leto pozneje je bil imenovan za namestnika predsednika uprave, leta 2002 pa ga je evidentiral kot bodočega predsednika uprave in mandatarja za pripravo predloga nove uprave. Na seji 12. julija 2004 ga je nadzorni svet imenoval za predsednika uprave in generalnega direktorja. Petletni mandat je nastopil 1. januarja 2005. Nadzorni svet družbe ga je na seji, 21. januarja 2009, imenoval tudi za naslednji šestletni mandat, ki se začne 1. januarja 2010.

Na ustanovni skupščini prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, je bil 23. aprila 2007 imenovan za njenega predsednika za obdobje dveh let. Po preteku dvoletnega obdobja, so mu člani na 3. skupščini članov zaupali vodenje zbornice za nadaljnja 4 leta, na 7. skupščini članov še za 4, in na 11. skupščini še za 4, to je do leta 2021.