Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Predsednik zbornice

mag. Marko Gorjup, predsednik GZDBK

Marko Gorjup je univ. dipl. inž. strojništva in magister podjetništva, rodil se je leta 1968 v Novem mestu.

Svojo poklicno pot že od samega začetka – od leta 1994 – gradi v Skupini TPV. Skozi različna delovna mesta je spoznaval poslovne procese podjetja in postopoma prevzemal vodstvene funkcije. Julija 2006 je postal član uprave TPV d. d., julija 2016 pa je prevzel funkcijo direktorja – predsednika poslovodstva TPV d. o. o. Danes v vlogi direktorja TPV GROUP d. o. o., obvladujoče družbe v Skupini TPV, skrbi za strateški razvoj vseh družb v skupini.

Štiriletni mandat predsednika zbornice je prevzel 24. aprila 2021, ko je na tem mestu zamenjal dolgoletnega predsednika gospodarske zbornice Jožeta Colariča, Krka, d. d., Novo mesto.

 

 

Jože Colarič, predsednik GZDBK 2007 - 2021

Jože Colarič, univerzitetni diplomirani ekonomist, v času predsedovanja GZDBK predsednik uprave in generalni direktor podjetja Krka, d. d., Novo mesto, je zbornico izjemno uspešno in skrbno vodil štirinajst let. Vodenje zbornice mu je bilo zaupano na ustanovni skupščini prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, 23. aprila 2007 na Otočcu. V obdobju njegovega vodenja smo končno dobili avtocestno povezavo z Ljubljano, opravili številne aktivnosti na področju prometne, elektroenergetske in vodne infrastrukture, kar bo v naslednjih letih omogočilo gradnjo 3. razvojne osi - južni del, bistveno izboljšanje elektroenergetske oskrbe gospodarskih družb v regiji in dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo na območju osrednje Dolenjske. Jože Colarič si je ves čas prizadeval tudi za razvoj visokega šolstva v regiji. Velik pomen je dajal spodbujanju regijske inovativnosti in zastopanju drugih interesov regijskega gospodarstva.