Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik

C'est la vie*

Zaključek nekega obdobja je vedno priložnost za pregled opravljenega dela, za razmislek o tem, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko bilo še boljše. Pogled z drugega zornega kota na daljše časovno obdobje je koristen tudi zato, ker laže vidimo bistvo.

Uspeh št. 14

Pred dobrimi štirimi leti smo kot prva pravno samostojna regionalna gospodarska zbornica v državi imeli bistveno več vprašanj kot odgovorov, a enotni smo si bili v želji, da naredimo novo, drugačno zgodbo. S temi izhodišči ustanovne skupščine se je začel oblikovati program dela. Oblikovali smo vizijo in poslanstvo, kasneje smo zapisali še sodobne evropske vrednote. Vse to in članstvo, ki se je v vseh teh letih kljub zaostrenim gospodarskim razmeram povečevalo, nam je bilo v pomoč pri iskanju odgovorov in ustvarjanju našega okvirja delovanja.

Vsebino smo poiskali skupaj z vami. Številne vaše povratne informacije, izkušnje in predlogi so tlakovali pot štirim sklopom dejavnosti: izobraževanjem, sekcijam, zastopanju stališč gospodarstva in svetovanju. Na področju izobraževanj smo v minulem obdobju izvedli več kot 250 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je udeležilo več tisoč udeležencev. Šestim sekcijam je uspelo izvesti številne posvete in primere dobrih praks z ogledi posameznih podjetij. Pomembno je zapisati, da je še pomembnejše od številčnih podatkov zaupanje, ki se je zaradi boljšega medsebojnega poznavanja ustvarilo med člani. Na področju zastopanja stališč gospodarstva smo največjo pozornost namenili razvoju infrastrukture. Prizadevanje in aktivno vključevanje v dokončanje manjkajočega avtocestnega odseka je najvidnejši rezultat našega delovanja. Veliko energije smo usmerili še v začetek izgradnje 3. razvojne osi, izboljšanje elektroenergetske oskrbe in razvoj šolstva. Skratka, prizadevali smo si za boljšo infrastrukturo, ki jo podjetja potrebujejo, da sploh lahko konkurirajo na zahtevnem svetovnem trgu. Pomemben sklop delovanja je bil namenjen svetovanjem, iskanju odgovorov na vaša konkretna vprašanja.

Ni le vsebina ključna za uspešnost delovanja. Pomemben je način, kako delujemo. Vedno si prizadevamo poiskati odgovor in ga posredovati v čim krajšem možnem času, saj se zavedamo, da pozen odgovor nima vrednosti. Pri svojem delovanju se osredotočamo na konkretne naloge in rezultate. Delujemo s pozitivnim zgledom in smo vedno pripravljeni pomagati in sodelovati.

Vse to je Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine dinamično umestilo v prostor. Najpomembnejše je zavedanje, da smo vse to naredili skupaj z vami, člani zbornice.

Vesel sem, da sem imel priložnost sodelovati v projektu Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Tudi danes imam, tako kot na začetku, več vprašanj kot odgovorov, a vem, da prihodnost usmerjajo vprašanja. In vem, da so edina stalnica v življenju spremembe. Pripravljenost sprejemati nove izzive in premikanje mej doseženega naj bodo usmeritve za prihodnost.

Takšno je življenje. Ni konca, so le novi začetki.

SREČNO IN VSE DOBRO V PRIHAJAJOČEM OBDOBJU!

 

*Takšno je življenje.

Nazaj