Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Novi REK obrazec 1. septembra 2022

Novi REK obrazec 1. septembra 2022

26.1.2022 - Kot smo vas že seznanili, je Finančna uprava RS v lanskem letu začela s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjeno več obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in obrazec ZAP/M ter bo uveden enoten REK-O obrazec. Poenostavitve bodo uvedene tudi na področju predlaganja popravkov REK obrazcev in predlaganja obrazcev na podlagi samoprijave. Predvideni rok uveljavitve novega REK obrazca se iz 1. aprila 2022 prestavlja na 1. september 2022.
Več …

Pojasnila ob aktualnem pozivu SAZOR k podpisu licenčne pogodbe

Pojasnila ob aktualnem pozivu SAZOR k podpisu licenčne pogodbe

26.1.2022 - Nekatera podjetja ste že prijela poziv k podpisu licenčne pogodbe z Združenjem SAZOR GIZ k.o., ki ima na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov. Ob tem so se pojavila določena vprašanja, zato vam želimo pojasniti, kaj je bila podlaga in razlog za sklenitev skupnega sporazuma.
Več …

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Finančno ministrstvo še preučuje možnosti glede podaljšanja roka za oddajo letnih poročil

Finančno ministrstvo še preučuje možnosti glede podaljšanja roka za oddajo letnih poročil

26.1.2022 - Ministrstvo za finance še preučuje možnosti glede podaljšanja roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2021, poroča STA. Na gospodarskem ministrstvu zadržkov do podaljšanja nimajo.
Več …

Izteka se rok za vpis e-naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

Izteka se rok za vpis e-naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

25.1.2022 - Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022.
Več …

Izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje

Izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje

24.1.2022 - Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji, je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava. V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka, t. j. do 15. 2. 2022.
Več …

1 2 3 4 5