Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Delodajalci preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

Delodajalci preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

23.1.2020 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 23. 1. 2020 v sodelovanju s Finančno upravo RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo. V letu 2020 minimalna plača znaša 940,58 evrov (bruto), pri čemer morajo biti iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi...
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

Začetek javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila

23.1.2020 - Po prejemu pozitivnega pisnega mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega osnutka NEPN na okolje se je pričela javna obravnava dopolnjenega osnutka NEPN in okoljskega poročila. Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih pripomb. Javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila bo potekala 28. januarja 2020.
Več …

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

Pozor pri izračunu plač: Najnižja osnova za obračun prispevkov se razlikuje od minimalne plače

Pozor pri izračunu plač: Najnižja osnova za obračun prispevkov se razlikuje od minimalne plače

17.1.2020 - Najnižja osnova za obračun prispevkov trenutno znaša 975,30 € in velja že za plačo za december 2019. Nova višina minimalne plače (940,58 €) pa se uporablja šele od 1. januarja 2020. Minimalna plača ima po noveli zakona o minimalni plači, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 2020, spremenjeno strukturno. Iz izračunane plače se odštevajo postavke, kot so dodatki in delovna oz. poslovna uspešnost.
Več …

Ste že uredili pooblastilo za dostop do elektronskih bolniških listov (eBOL)?

Ste že uredili pooblastilo za dostop do elektronskih bolniških listov (eBOL)?

16.1.2020 - S 1. 2. 2020 bodo delodajalci do bolniških listov svojih zaposlenih lahko dostopali samo še prek portala SPOT (eVEM). Vsi poslovni subjekti si zato morate urediti NOVO pooblastilo za dostop do postopka eBOL, kar lahko storite na vseh točkah SPOT oziroma elektronsko na portalu SPOT.  Z dnem 1. 2. 2020 bo uporaba e-bolniških listov obvezna za vse delodajalce zato priporočamo, da pooblastila uredite čimprej.
Več …

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (od 15. januarja do 15. marca 2020)

Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (od 15. januarja do 15. marca 2020)

16.1.2020 - Nastaja dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški nacionalni dokument, s katerim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.
Več …

1 2 3