Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sekcija za okolje in energijo

Vlada RS je sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Vlada RS je sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

22.4.2021 - Vlada RS je na svoji 71. redni seji, dne 21. 4. 2021, sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost.
Več …

Sproščanje ukrepov

Sproščanje ukrepov

22.4.2021 - Vlada RS je na svoji 71. redni seji, dne 21. 4. 2021 sklenila, da se v devetih statističnih regijah, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov, dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob. V treh statističnih regijah se določa izjeme na način, kot je določeno za rumeno fazo...
Več …

Poletna šola FOŠ 2021: SVK - Sistem vodenja kakovosti

Poletna šola FOŠ 2021: SVK - Sistem vodenja kakovosti

20.4.2021 - Vabimo vas na Poletno šolo FOŠ 2021: SVK - Sistem vodenja kakovosti, ki bo potekala od 9. do 30. junija 2021, na kateri se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ključen poudarek bo na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji.
Več …

Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 - Z dnem 18. 4. 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).
Več …

Pojasnilo FURS: Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

Pojasnilo FURS: Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

19.4.2021 - V zvezi z vprašanji, če so ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa (PKP-1, PKP-2, PKP-3, PKP-4, PKP-5, PKP-6 in PKP-7) zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračilu dodatnih stroškov, ki so mu nastali v obdobju epidemije COVID-19, po DDV zakonodaji obravnavajo kot prave subvencije, ki se pri davčnem zavezancu, ki opravlja...
Več …

1 2 3 4 27