Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Zaključna konferenca projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednje JV regije: Kompetentni zaposleni (Ste v koraku z današnjimi razmerami?)

Zaključna konferenca projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednje JV regije:  Kompetentni zaposleni (Ste v koraku z današnjimi razmerami?)

23.9.2022 - Prihodnost in razvoj gospodarstva je v rokah prilagojenih podjetij in organizacij na negativne demografske trende in s tem povezano ustrezno ravnanje z vsemi viri, tudi z zaposlenimi. Na idilični lokaciji, v zidanici Opara, je 23. 9. 2022 potekala zaključna konferenca projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednje JV regije z naslovom Kompetentni zaposleni (Ste v koraku z današnjimi razmerami?).
Več …

Otvoritev razstave inovacij GZDBK za leto 2022

Otvoritev razstave inovacij GZDBK za leto 2022

22.9.2022 - V zadnjih letih smo na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati smo omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so inovatorke in inovatorji v petnajstih letih naših razpisov prijavili 301 inovacijo in v tem obdobju smo inovatorkam in inovatorjem podelili...
Več …

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina zvišana na 86 milijonov evrov

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen elektrike in plina zvišana na 86 milijonov evrov

22.9.2022 - Ker se gospodarstvo sooča z vedno večjimi izzivi zaradi energetske draginje in ukrajinske krize, na kar ves čas opozarjamo vlado, se je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odločilo za spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. S spremembami bodo razširili krog upravičencev ter povišali delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer iz prvotnih 30 % na 50 % pri enostavni pomoči.
Več …

Sekcija za inovativnost

Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

Slovenija je napredovala na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa 2022

22.9.2022 - Slovenija je v letu 2022 na lestvici Evropskega inovacijskega indeksa (European innovation scoreboard – EIS) napredovala za dve mesti in tako zaseda 13. mesto. Dosegli smo 93,5 % povprečja Evropske unije, s čimer se še vedno uvrščamo v skupino držav zmernih inovatork, a se že približujemo skupini močnih inovatork. Položaj smo v primerjavi z 2021 izboljšali za 4,2 %.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

V javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

V javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

21.9.2022 - Republika Slovenija je skladno s pravnim okvirom EU zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25 % OVE v končni porabi energije, s sprejemom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) pa je Slovenija zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030. Ti cilji se bodo s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije še zviševali.
Več …

1 2 3 4 37