Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja

Družinsko podjetništvo

VODENJE DRUŽINSKEGA PODJETJA IMA POSEBEN ČAR, VENDAR SKRIVA TUDI MNOGO PREIZKUŠENJ IN IZZIVOV, KI JIH MORA CELOTNA DRUŽINA OBVLADOVATI. CILJ DRUŽINSKIH PODJETIJ JE DOLGOROČEN IN STABILEN RAZVOJ, NE PA KRATKOROČNO RAZMIŠLJANJE IN HITER ZASLUŽEK. V TOVRSTNIH PODJETJIH SE SREČUJETA SE DVA SVETOVA, DRUŽINSKI IN POSLOVNI, KI VPLIVATA EDEN NA DRUGEGA.

Uspeh št. 14

MOJCA ČRTALIČ ANDOLŠEK, FERROČRTALIČ

Družinsko podjetje FerroČrtalič, d. o. o., vodi že tretja generacija otrok. Njihov obseg dela in razmišljanje sta iz obrtniškega načina poslovanja v 50-ih letih prerastlo v podjetniškega. Organizacija dela je postavljena tako, da ima vsak izmed družinskih članov svobodo raziskovalnega dela in možnost uresničevanja svojih ciljev ter da vodi svojo poslovno funkcijo in odgovarja za svoje odločitve in rezultate, pri čemer pa nikakor ni prostora za prizanesljivost in družinska čustva.

Slabost, včasih tudi izziv, takega dela je žrtvovanje dragocenega prostega družinskega časa, ki je zdaj namenjen delu ter druženju s poslovnimi partnerji in obveznostmi. Ključne konkurenčne prednosti na trgu v manjšem podjetju predstavljajo prav minule izkušnje in vrednote staršev, hitro prilagajanje razmeram na trgu, dobra organizacija dela, kakovostno opravljeno delo ter dobro izobraženi in zadovoljni zaposleni. Voziti med vsemi generacijskimi razlikami, predvsem v zadnjih 30-ih letih porasta sodobne informacijske tehnologije, je velik izziv in hkrati napor. Vendar sta končni rezultat kompromisov in uspešno družinsko podjetje z izjemnimi dosežki nenadomestljivi nagradi za trdo delo in odrekanja.

 

BOURT ŠKERLJ, ŠKERLJ IN ODVETNIKI

Družinsko podjetje je kot lastna hiša ali družinski avtomobil. V podjetju skrbimo za njegovo zunanjo in notranjo urejenost, prizadevamo si voziti oziroma voditi in upravljati zahtevne procese varno tako za zaposlene kot za naše dobavitelje in naročnike.

Varna vožnja nam je kratkoročni in dolgoročni cilj. Pri tem ne štejemo plačanih ur potovanja, temveč zadovoljstvo med sopotniki in pohvala naših naročnikov. Hitra vožnja in trenutni adrenalin se pogosto končata v jarku ob robu ceste, družinsko podjetje pa mora živeti skozi več generacij.

Pri nasledstvu podjetja je podobno. Če služi svojemu namenu, potem je njegova vrednost najvišja, da ostane v družini. Če pa nasledniki tega ne sprejemajo, potem je najbolje, da se pravočasno proda in s pridobljeno denarno vrednostjo potomcem omogočimo nove temelje.

 

TJAŠA ŠEPIC, TISK ŠEPIC

Naše družinsko podjetje Tisk Šepic je pred kratkim praznovalo 30-letnico delovanja, kar da slutiti, da naši poslovni strategiji nista kratkoročno razmišljanje in hitro pobiranje zaslužka. Naš pogled je dolgoročen in v ospredju sta organska rast podjetja ter stabilen razvoj.

Pri prednostih poslovanja v družinskem podjetju bi izpostavila prijazno klimo, v kateri se naši zaposleni s podjetjem laže identificirajo. Močnejše so tudi vezi med zaposlenimi in lastniki, pri čemer se zaposleni marsikdaj laže odprto pogovorijo z vodstvom, kot bi se sicer.

Posebnih slabosti, ker smo družinsko podjetje, ne opažam. Se pa srečujemo z izzivi kot vsa druga podjetja. Morebitne spore ali napetosti rešujemo sproti in jih ne doživljamo kot razdiralno komponento, saj se iz lahko razvije tudi kaj novega, pozitivnega. Obstaja pa čustveni dejavnik, ki včasih lahko vpliva na to, da kakšna poslovna poteza ni tako drastična, kot bi morala biti. Na primer opustitev dejavnosti, ki je prej vrsto let pozitivno prispevala k razvoju podjetja, zaradi spremembe poslovnega okolja pa postala zaviralna, lahko nato povzroči tudi odpuščanje. To je najtežja poteza, še toliko bolj v podjetju, v katerem so osebne vezi med zaposlenimi in lastniki bolj prepletene.

 

ALENKA PAPEŽ, ENSI energetski sistemi in inženiring 

Družinsko podjetje temelji na čustvih in družinskih vrednotah ter racionalnem poslovnem sistemu, ki je podvrženo nenehnemu tehtanju. V večini poslovni del prevlada družinskega z veliko vloženega dela, prilagajanja časa, zanesljivostjo, odgovornostjo in s skrbjo za ugled podjetja. Dobro zastavljeni cilji in opredeljene naloge, vlaganja v nove tehnologije in nova znanja so ključnega pomena za dolgoročen razvoj in obstoj podjetja.

Prednosti družinskega podjetja so v tem, da so odločitve hitrejše, hiter je odziv na tržne razmere in zahteve tako pri pridobivanju poslov kot pri izvedbi. Slabosti vidim v togosti sistema, zahteve so enake za velike in male družbe, pri pridobivanju finančnih sredstev pa še veliko večje. Moteč je lahko čustveni vpliv na poslovanje. Spopadamo se tudi z velikimi tveganji, predvsem v današnjih razmerah, ko ostajamo zaradi stečajev brez plačil. Dolgoletna vlaganja, znanje in trud so lahko v trenutku izničeni.

Naše podjetje je inovativno, sledimo novim tehnologijam obnovljivih virov, ki se vgrajujejo v energetske sisteme javnih, poslovnih in stanovanjskih objektov. Poslovne izzive uresničujemo že več kot 28 let, za prihodnost pa imamo že nove načrte. 

Nazaj