Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekciji za kakovost in inovativnost priznanje SZKO

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je na jubilejni, 20. letni konferenci novembra letos v Portorožu naši Sekciji za kakovost in inovativnost (SKI) podelilo priznanje za širjenje kulture kakovosti in odličnosti v organizacijah Dolenjske in Bele krajine.

Uspeh št. 14

Začetki delovanja Sekcije za kakovost in inovativnost segajo v leto 1997, ko je skupina proaktivnih posameznikov z željo po izmenjavi dobrih praks na področju kakovosti, prispevanja k dvigu konkurenčnosti podjetji in celotne regije, ustanovilo takrat imenovani Odbor za kakovost.

Danes šteje sekcija več deset članov in je v regiji prepoznana kot glavni spodbujevalec in organizator dejavnosti na področju kakovosti s ciljem, da bi na Dolenjskem in v Beli krajini kakovost in inovativnost v najširšem pomenu dobila svojo pravo vlogo. 

Izvršilni odbor sekcije sestavljajo predstavniki uspešnih podjetij regije. Ker se sekcija zaveda pomena povezovanja R&R in gospodarske sfere, je v izvršilnem odboru zastopana tudi Fakulteta za organizacijske študije iz Novega mesta.

Sekcija udejanja svoje poslanstvo prek vsakoletnega izvajanja Dneva kakovosti in inovativnosti,  brezplačnih posvetov, forumov dobrih praks, seminarjev, predavanj, razpisa natečaja za priznanja s področja kakovosti in inovativnosti. Pristop in način dela te sekcije sta postala model za oblikovanje novih sekcij v okviru Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Med prejemniki nagrad je bil tudi naš rojak Janez Gabrijelčič. Podelili so mu nagrado za dolgoletno delo na področju širjenja kulture kakovosti in odličnosti. 

Nazaj