Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti

Podonavska regija potrebuje rezultate

NA PRVEM DANUBE REGION BUSINESS FORUMU V ORGANIZACIJI ZVEZNE GOSPODARSKE ZBORNICE AVSTRIJE SMO PREDSTAVNIKI MEDOBČINSKE POBUDE ČEZMEJNEGA E-SODELOVANJA V PODONAVSKI E-REGIJI PREDSTAVILI PROTOTIPNE REŠITVE, NASTALE V OKVIRU SLOVENSKE POBUDE.

Uspeh št. 14

Podonavska regija predstavlja petino območja EU, združuje 14 držav in 115 milijonov prebivalcev, kar prinaša številne izzive. V skladu s strategijo EU za Podonavsko regijo je bil namen foruma spodbujanje rasti, inovacij in konkurenčnosti v Podonavju. Močno sta odmevali tudi pobudi za tesnejše sodelovanje univerz z gospodarstvom in izrabljanje mehanizmov gospodarskih zbornic.

GZDBK je predstavil projekt e-račun, katerega cilj je promocija e-računa med MSP in proračunskimi porabniki tako na državni ravni kot v ostalih državah. Naše ključno vodilo je izkoriščanje gospodarskih in družbenih prednosti digitalne družbe s ciljem zagotoviti, da se bodo trgovinski partnerji še laže medsebojno povezovali, ceneje poslovali in tako več časa namenili ostalim dejavnostim.

Odprtost za povezovanje in iskanje novih poslovnih priložnosti je vzrok vključenosti GZDBK v slovensko pobudo. Z dejavnostmi v pobudi širimo glas o gospodarstvu Dolenjske in Bele krajine ter se zapisujemo na mednarodne zemljevide, ob tem pa srečujemo morebitne partnerje ter iščemo nove priložnosti za naše člane. Le tesnejše sodelovanje lahko namreč omogoči boljše izkoriščanje obstoječih politik in finančnih sredstev strategije.

Nazaj