Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti

Projekt POZA

Na naši spletni strani smo vzpostavili podstran projekta POZA (kratica pomeni preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih), izvedli že dva mesečna namiga Zdrava POZA, dogovorili smo se s tremi podjetji, našimi člani, o oblikovanju modela POZA ter predstavili stanje in kazalnike absentizma v naši regiji ter povezavo z zavzetostjo zaposlenih na 4. dnevu ravnanja s človeškimi viri.

Uspeh št. 14

Projekt POZA sestavljajo izobraževalno-vzgojne dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na preprečevanju, obvladovanju in zmanjševanju absentizma v podjetjih, ki so namenjene tako delodajalcem kot delavcem. Septembra smo vzpostavili projektno spletno stran, na kateri so na voljo aktualni podatki in povezave. Oktobra je na Otočcu predstavnik Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto Marjan Šmalc predstavil aktivnosti pri projektu POZA, stanje absentizma v naši regiji ter pojasnil povezave in odnose med zavzetostjo zaposlenih in absentizmom. Ugotovitve kažejo, da je veliko prostora za izboljšave pri ravnanju z zaposlenimi predvsem v psihosocialnih tveganjih ter pri ozaveščanju zaposlenih k dejavni skrbi do lastnega zdravja. Prvo dvodnevno izobraževanje s predavateljem Rudijem Tavčarjem smo namenili vodjem. Vsebina izobraževanja pod naslovom Kako lahko vodja obvladuje absentizem sodelavcev? je prisotnim pomagala do več uporabnih in praktičnih znanj.

Na podlagi pilotnega testiranja modela v konkretnih delovnih okoljih in izmenjavi znanja ter izkušenj bomo oblikovali tak model POZA, ki bo uporaben in enostavno obvladljiv tudi za manjša podjetja na področju stalnega upravljanja absentizma.

S projektom spodbujamo podjetja, da znajo na zdravje zaposlenih pogledati širše kot le na odsotnost zaradi bolezni, in tako učinkoviteje preprečevati in zmanjševati zdravstveni absentizem v delovnih okoljih. Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto nam v ta namen pripravlja mesečne namige z nazivom Zdrava POZA. V obveščanju zaposlenih sodeluje 29 podjetij, naših članov, ki namige posredujejo po vseh obstoječih komunikacijskih poteh. Nekatera podjetja pa so nas tudi zaprosila, da bi o namigih pisali v svojih internih glasilih. Prvi namig smo razposlali drugo sredo v oktobru in v njem spregovorili o stresu. Drugi namig v novembru, je bil namenjen premagovanju prehlada in gripe.

Model POZA bomo oblikovali s strokovnim partnerjem za varstvo in zdravje pri delu, tj. z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto, v sodelovanju s podjetji Adria Mobil, S.E.P. in Terme Krka. Model bo koristen tudi manjšim podjetjem.

Nazaj