Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik - Tomaž Kordiš

Ali smo družbeno odgovorni?

V zadnjih letih je družbeno odgovorno delovanje organizacij v razvitem delu svetovnega gospodarstva postala jasna smernica razvoja. Vodilne mednarodne korporacije v svoje poslovanje vnašajo vse vidike družbene odgovornosti. Ali s tem spreminjajo način odločanja glede urejanja področja sivih con, ki jih zakonodaja ne ureja in omogoča škodljive dejavnosti, ki kratkoročno in dolgoročno ogrožajo družbo in okolje, pa presodite sami.

Uspeh št. 16

Vodilna podjetja naše regije dokazujejo, da so z vlaganjem v nova znanja, delovna mesta, razvoj in z odgovornostjo do kupcev proizvodov in storitev, odgovornostjo do lokalne in širše skupnosti ter naravnega okolja učinkovita in uspešna tako v slovenskem kot v mednarodnem okolju. So torej družbeno odgovorna in predvsem zaposleni v teh podjetjih so bolj zadovoljni in ustvarjalni ter tudi družbeno odgovorni.

Najvišje nagrade na državni ravni za poslovno odličnost, naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, zlata priznanja za inovacije, vključenost v združenja, ki spodbujajo trajnostno delovanje, kot sta Planet Positive in UN Global Compact, sponzorstva na področju športa in kulture, donatorstva, strateška partnerstva, odgovornost do varovanja okolja – vse to dosegajo naši člani, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Zaposlovanje mladih, redna izplačila plač in davkov se zdijo samoumevna, a ob spremljanju dnevnih novic hitro ugotovimo, da ni tako.

Sprašujem se ali bodo družbeno odgovorna ravnanja organizacij in posameznikov ter trajnostni razvoj dosegli kritično maso, ki je potrebna za spremembo sedanje globalne družbeno-ekonomske, okoljske in vrednotne krize. Spremembe, ki prihajajo, bodo močno posegle v miselnost ljudi. Študije zadnjih let že kažejo, da so odjemalci vse bolj osredotočeni na proizvode in storitve družbeno odgovornih organizacij. Ali je družbena odgovornost pot iz sedanje krize, bo pokazal čas.

Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost v regiji, povečati konkurenčnost gospodarstva regije in omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, smo v okviru zbornice izvedli Razpis za podelitev priznanj za inovacije. Komisija za inovacije je podelila nagrade, kdo so dobitniki, boste izvedeli na podelitvi nagrad, ki jo organiziramo 7. junija 2012 na Otočcu in na katero vas vljudno vabim.

Nazaj