Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Družbena odgovornost

Mnenja članov

V TEJ ŠTEVILKI USPEHA SMO V SREDIŠČE POSTAVILI DRUŽBENO ODGOVORNOST. UPORABA TEGA TERMINA JE V GOSPODARSTVU VEDNO BOLJ PRISOTNA IN OB PREGLEDU RAZLIČNIH DEFINICIJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI LAHKO UGOTOVIMO, DA JE VSEM SKUPNO, DA OBRAVNAVAJO VPLIVANJE DOLOČENE ORGANIZACIJE NA OKOLJE, V KATEREM DELUJE. NAŠE SOGOVORNIKE SMO V TOKRATNIH MNENJIH POVPRAŠALI, KAJ JIM POMENI DRUŽBENA ODGOVORNOST, KAKO JO VKLJUČUJEJO V SVOJA PODJETJA IN SVOJE RAZMIŠLJANJE.

Uspeh št. 16

Polona Briški, Trimo, d. d. 

Družbeno odgovornost v Trimu razumemo kot uravnoteženo zadovoljevanje vseh deležnikov – zaposlenih, okolja, družbe, partnerjev, kupcev, lastnikov. Pri tem so pomembni rezultati, ki jih dosegamo, percepcija deležnikov, recimo zaposlenih in kupcev, kot tudi kazalniki procesov.   

V zadnjem obdobju je zaznati močno komuniciranje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja različnih organizacij, čeprav je v času finančnih zaostritev v družbi to vedno teže zagotavljati in dejansko biti družbeno odgovoren. Resničnost družbene odgovornosti lahko dokazujemo z dejanji in tudi s komuniciranjem rezultatov, na primer v letnih poročilih. V Trimu smo v letnem poročilu za leto 2009 svoje rezultate prvič predstavili skladno s t. i. kazalniki GRI – Global Reporting Iniciative, to je eden najbolj razširjenih sistemov za poročanje o družbeni odgovornosti za organizacije na svetu. Smernice GRI spodbujajo poročanje o vseh vidikih družbene odgovornosti, tako ekonomske in okoljske kazalnike, kazalnike na področju dela, človekovih pravic, družbe in odgovornosti za izdelke in storitve. 

 

Uroš Mesojedec, T-media, d. o. o. 

T-media skuša biti družbeno odgovorno podjetje tam, kjer deluje, v svojem okolju. To preprosto pomeni, da po svojih skromnih močeh pomagamo bližnji šoli, različnim lokalnim športnim in drugim interesnim društvom. Na drugi strani razmišljamo tudi o tem, kako lahko skupaj z našimi zaposlenimi izboljšamo splošno življenje. Tako smo se npr. vključili v evropski projekt prometne varnosti – European Road Safety Charter, pri katerem smo sodelovali s projektom, ki je opozarjal na previsoke hitrosti avtomobilskega prometa v mestih in predvsem ob šolah.  

Da je naše početje smiselno, se je izkazalo tudi zato, ker sedaj vsi v podjetju nekoliko drugače gledamo na varnost v prometu, ob tem pa smo prejeli tudi priznanje za eno najboljših tovrstnih slovenskih akcij.

 

Franc Frelih, Plasta, d. o. o.  

Družbeno odgovornost razumem kot delovanje v dobro vseh. Danes je velikokrat bolj cenjen tisti, ki se dobro znajde. V potrošni družbi, v kateri živimo, smo na prvo mesto postavili svoje želje in kaj hočemo, namesto da bi se spraševali, kaj potrebujemo. Treba je biti odgovoren do ljudi, do okolja in ceniti sodelovanje. Zanimivo pa je, da kljub temu, da se odnosom z drugimi ne moreš izogniti, vseeno ne delujemo vedno z mislijo na druge. Menim, da je generacija, ki je zrasla z računalniki, veliko izgubila. Nehala je prebirati knjige; jaz sem prav iz njih dobil dobršen del svojih vrednot.  

Naše podjetje lahko ocenim za družbeno odgovorno. Zaposleni so redno plačani, imamo poštene odnose, vlagamo v okolje, tako družbeno kot naravno. Ne onesnažujemo in nimamo izpustov. Tudi finančno podpiramo različne pobude iz okolja, predvsem pa skrbimo, da lahko okoliški ljudje ostanejo v Mirnski dolini, saj imajo delo.

 

Jože Preskar, upokojenec 

Družbena odgovornost posameznikov in organizacij se medsebojno močno prepletata in ju ni mogoče ločevati od gospodarskega razvoja. Ljudje smo lahko družbeno (ne)odgovorni v mladih in zrelih letih, doma in v kateri koli organizaciji. Zelo pomembno je, v kolikšni meri je ta, širši, nesebični pogled na življenje prisoten pri odraščanju otrok v družini, v vrtcih in času šolanja, ko imajo največje učinke zgledna ravnanja predvsem staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Pozneje posameznik s svojim ravnanjem sooblikuje in razvija družbeno odgovornost v kateri koli organizaciji.  

Največji vpliv na zaposlene ima vodstvo organizacije, zato sta izjemnega pomena njihova usmeritev in ravnanje. Družbeno odgovorno vodstvo bo sodelavce s trajnostno naravnanimi programi in z lastnim zgledom spodbujalo k uresničevanju teh programov. Družbeno odgovorne organizacije so odprte do sodelavcev in širšega okolja. Poleg opravljanja svoje redne dejavnosti skrbijo za zdravo in varno delovno okolje zaposlenih, za dobro počutje zaposlenih in njihovih družin, skrbijo za trajnostni tehnološki razvoj, ki bo trajnostno razbremenjeval okolje.  

Naša prihodnost torej ni razvoj neomejenega potrošništva, ampak družbeno odgovorno ravnanje vsakogar in na vseh ravneh. Le široko zasnovana, pravilno razumljena in izvajana družbena odgovornost nas vodi k želenemu skupnemu cilju – živeti zdravo v sožitju z naravo.

Nazaj