Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Polona Muhič

Kako visoko smo že zložili kocke?

KEMIJSKA INDUSTRIJA JE EDEN OD KLJUČNIH STEBROV SLOVENSKEGA IN EVROPSKEGA GOSPODARSTVA. PREDSTAVLJA ČETRTINO DODANE VREDNOSTI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI IN ZAPOSLUJE 25 000 LJUDI. ZAGOTAVLJA MATERIALE IN TEHNOLOGIJE ZA DRUGE PANOGE, ZATO JE VITALNEGA POMENA ZA CELOTNO GOSPODARSTVO. KLJUB TEMU JE TAKO KOT ŠTEVILNE DRUGE PANOGE IZPOSTAVLJENA MOČNIM KONKURENČNIM PRITISKOM IN IZZIVOM SODOBNEGA ČASA. KAKO JI DATI NOV ZAGON?

Uspeh št. 16

Že v prejšnjih številkah Uspeha smo pisali o tem, da je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine nosilni partner projekta Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE), ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Skupaj z Združenjem kemijske industrije (ZKI) in ostalimi partnerji želimo s sistematičnim izvajanjem usposabljanj za posamezne panožne profile oz. delovna mesta dvigniti kakovost kadrov. Boljša usposobljenost se bo izrazila kot večja produktivnost, kakovost in inovativnost, rezultat tega pa bodo izboljšani oz. novi izdelki, proizvedeni v skladu z načeli odgovornega ravnanja, trajnostne rabe virov in kemijske varnosti. To naj bi vključenim podjetjem zagotovilo večjo dolgoročno konkurenčnost ter tržni uspeh. 

PRVI VRH KEMIJSKE INDUSTRIJE

Prepričani smo, da je za vnovičen gospodarski napredek poleg novih idej in hitrosti udejanjanja rešitev ključen človeški potencial, torej znanja, kompetence, vrednote in dobra medčloveška kemija. Prav to je bila rdeča nit Prvega vrha kemijske industrije, ki smo ga v okviru projekta maja organizirali na Brdu pri Kranju. Da je bil tovrsten dogodek nujno potreben, je poudaril tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav. To je dokazal tudi številen odziv, saj se je na dogodku zbralo okoli 300 udeležencev iz različnih organizacij, ki so bili različnih starosti. Dogodek je bil namreč zasnovan medgeneracijsko, sovpadal pa je tudi s tednom vseživljenjskega učenja.

V prvi vsebinski točki programa dogodka je generalni sekretar Sveta evropske kemijske industrije Jean Claude Lahaut predstavil dogajanje v celotni evropski kemijski industriji. Drugi tuji gost, vrhunski strokovnjak iz podjetja A.T. Kearney, Tobias Lewe je ekskluzivno predstavil podrobno študijo razvoja evropske kemijske industrije do leta 2030. Po njegovem bodo evropska podjetja še vedno pomembni igralci v kemijski industriji, če bodo še bolj inovativna in globalna. Med vzvodi za uspeh je še posebej poudaril razvoj platforme za rast in izgradnjo potrebnih veščin. 

S prikazom vizije razvoja kemijske panoge na evropski in svetovni ravni, pomembnih tehnoloških trendov in uspešnih slovenskih primerov iz prakse smo, upamo, prispevali k razmisleku in posledično dejanjem, ki bodo privedla do želenih premikov. Kot rečeno, osrednja tema Prvega vrha kemijske industrije so bili kadri. V ta namen smo zbranim predstavili namen našega kompetenčnega centra, z rezultati katerega se že lahko pohvalimo, in kakšni so cilji delovanja za naprej. 

PRIHODNOST JE V ZNANJU

V tem trenutku v okviru centra pospešeno izvajamo usposabljanja z različnih področij in za različne profile, v katera se vključujejo zaposleni iz vseh izobrazbenih stopenj, ne glede na spol ali starost. Glede na odzive udeležencev z izvedenimi usposabljanji, ki smo jih dobili z analizo posebej pripravljenih anket, izvedena usposabljanja dosegajo svoj namen. Naj omenimo, da smo do začetka maja v okviru partnerstva pripravili 37 različnih usposabljanj, ki se jih je udeležilo skoraj 650 zaposlenih. To pomeni, da smo na dobri poti, da dosežemo oz. presežemo zastavljeni cilj, tj. 1026 vključitev v dolžini najmanj 4 pedagoških ur na usposabljanje. V minulem obdobju so potekali tudi razgovori z različnimi ustanovami znanja z namenom ponuditi partnerstvu dodatna, specifično kemijska usposabljanja. 

Z vsemi dejavnostmi usmerjeno »gojimo strast do znanja in spodbujamo napredek«, kar je tudi slogan dolgoročno delujočega kompetenčnega centra. Več o dogajanju v okviru projekta lahko preberete na www.gzdbk.si.

 

VTISI UDELEŽENCEV O IZVEDENIH USPOSABLJANJIH V OKVIRU PROJEKTA KOCKE:

»Eden najboljših seminarjev v moji karieri!«
»Delavnica je bila odlično pripravljena in zelo zanimiva.«
»Vse je bilo super.«
»Snov je bila odlično predstavljena!«
»Še več podobnih predavanj.«
»Izobraževanje je bilo koristno, zanimivo! Pohvala predavateljici.«

 _________________________________________________

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivost, 1.2 prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.«

Nazaj