Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Nina Šab

Zbor SRČV in okrogla miza projekta POZA

V MARCU SMO PRIPRAVILI ZBOR ČLANOV SEKCIJE ZA RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI (SRČV), V SKLOPU KATEREGA JE POTEKALA TUDI OKROGLA MIZA O ABSENTIZMU, KI GA Z RAZLIČNIMI DEJAVNOSTMI OBRAVNAVAMO PRI PROJEKTU POZA.

Uspeh št. 16

Uvodoma je predsednica sekcije Marta Strmec predstavila delo v letu 2011, nato smo sprejeli načrt dela za leto 2012 in izvolili člane izvršilnega odbora za obdobje od 2012 do 2016.

Sledilo je predavanje z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu, ki sta ga vodili Brigita Zupančič Tisovec in Doroteja Kuhar z Zavoda za zdravstvo Novo mesto (ZZV). Pozornost smo na zboru usmerili v vrednoto zdravja. Dejavna skrb vsakega posameznika za svoje zdravje je najučinkovitejša pot do boljšega življenja, saj zdravje značilno vpliva na delovni učinek zaposlenega in na blaginjo regije, v kateri živi. Pomanjkanje zdravja zaposlenih se odraža v bolniški odsotnosti z dela, oziroma kot to imenuje stroka, v  absentizmu.

Eden izmed projektov SRČV je projekt POZA. S tem projektom pomagamo preprečevati, obvladovati in zmanjševati absentizem v delovnih okoljih. Na okrogli mizi, ki jo je vodila direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Novo mesto Tatjana Mlakar, smo zato razpravljali o tej temi. Izpostavili smo stanje absentizma v regiji, vlogo ZZV ter dobre prakse obvladovanja absentizma v podjetjih Terme Krka, Adria Mobil in Trimo. Sogovorniki okrogle mize so podprli zaključno misel Mlakarjeve: »Absentizem bomo v korist posameznika, delodajalca in države zmogli obvladati samo vsi skupaj.«

Nazaj