Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum - Katarina Žunič

24. otoški forum odličnosti

NA OTOČCU STA FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU IN DRUŠTVO EKONOMISTOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE MAJA ORGANIZIRALA ŽE 24. FORUM ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA. PROGRAM LETOŠNJEGA FORUMA SO ORGANIZATORJI IN PREDAVATELJI OBLIKOVALI OKOLI TEME DRUŽBENA ODGOVORNOST.

Uspeh št. 16

V uvodnem pozdravnem nagovoru je predsednik države Danilo Türk opozoril na pomembnost trajnostnega razmišljanja in odgovornega ravnanja pri snovanju državne politike razvoja: »Zagotovo bo razvoj zahteval večje vključevanje kvalitativnih dejavnikov in manj zanašanja na količinsko rast ter več prispevka za rast kakovosti življenja. To ne bo šlo brez inovacij in brez sprememb, ki zadevajo tudi našo miselnost.« 

Forum odličnosti in mojstrstva predstavlja dragocen prostor pozitivne energije, ki s svojimi prispevki v naše okolje vnaša pomembna sporočila in razširja teme, o katerih se družba mora pogovarjati.  

Forum se je začel s tradicionalno podelitvijo velike nagrade odličnosti in mojstrstva, ki jo je iz rok lanskega dobitnika Janeza Gabrijelčiča prejela klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. O tem, kaj ji pomeni to priznanje, je povedala: »Priznanja, ki jih dobim v Sloveniji, mi pomenijo skoraj več kot tuje nagrade. Moje znanstveno in strokovno delo s tem dobi smisel, saj mi je na prvem mestu blaginja naših ljudi. Slovenija je dežela z izjemnim naravnim kapitalom: obilico vode, gozdnatostjo in veliko neokrnjenimi ekosistemi. To je naše bogastvo, in zato so nam ponujene prednosti pred drugimi evropskimi državami. A kljub temu skoraj nikoli ne razmišljamo o Sloveniji kot o bogati državi, ampak bolj o državi, katere BDP ni tako visok, kot bi si želeli. Ta naravni kapital moramo začeti ceniti in z njim upravljati bolj trajnostno. Na to opozarjam že leta in morda se začenjajo ljudje tega zavedati. To mi sporoča ta nagrada odličnosti in mojstrstva.« Nagrajenka je še opozorila, da je družbeno odgovorna organizacija tista, ki se odloča za prava vlaganja. Na prvem mestu so vlaganja v ohranjanje naravnega kapitala, na drugem mestu pa vlaganja v ljudi. Družbeno odgovorno delovanje je opuščanje slabih okoljskih praks, pa naj gre za nesmotrno rabo energije, vode ali drugih naravnih virov. Za ljudi je treba poskrbeti, tako da dobijo nova »zelena« znanja in primerna delovna mesta. Vlaganje v ljudi pomeni tudi prizadevanja za večjo pravičnost, pravičnost v družbi ali pri nagrajevanju. Družbeno odgovorna so tudi vplivanja na finančne tokove, prizadevanja za privabljanje zelenih vlaganj »potrpežljivega« kapitala, ki ne »špekulira« in ne pričakuje hitrih dobičkov. In, ne nazadnje, družbeno odgovorna organizacija ne razmišlja ves čas samo o gospodarski rasti, temveč tudi o povečevanju blaginje ljudi okrog sebe.  

Programski svet foruma je vnovič podelil nagrado organizaciji, ki je v minulem letu na novo zaposlila največ delavcev. Že drugo leto zapored jo je prejela novomeška Krka.  

Predavatelji letošnjega foruma so razpravljali o temeljih družbeno odgovornega ravnanja pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva ter predstavili modele dobrih praks v podjetjih. Predstavitev domovinske vzgoje na OŠ Brusnice je opozorila na pomembnost vzgoje domoljubja.  

V zaključku so sodelujoči na okrogli mizi razpravljali o družbeno odgovornem ravnanju v poslovnem in zasebnem življenju ter prisotne pozvali, da se prebudimo in se spremenimo v družbeno odgovorne posameznike.

Nazaj